Úřední deska (stav ke dni 23.01.2020)

Záznamy z úřední desky před datem 26.6.2011 naleznete zde.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Lišov podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska v listinné podobě je umístěna před budovou městského úřadu - Tř.5.května 139, Lišov.

Správce úřední desky - Chmelová Zdeňka

Hledat text:
Kategorie:
Dokumenty cizích subjektů
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
21.1.2020 31.12.2020 9/20 SOL - Rozpočet na r. 2020
 • pdf [186 kB], (5x)
Chmelová Zdeňka 9/0511/20
16.1.2020 31.1.2020 8/20 Veřejná vyhláška-stanovení přechodnou úpravu provozu /výstavba chodníku ul.tř.5.května Lišov/
 • pdf [295 kB], (11x)
Chmelová Zdeňka 8/0360/20
15.1.2020 31.12.2020 6/20 FÚ JČ Informace k dani z nemovitých věcí r. 2020
 • pdf [215 kB], (10x)
Chmelová Zdeňka 6/0330/20
15.1.2020 30.1.2020 5/20 Rozhodnutí-schválení "Lišov-vodovod Č.Újezdec"
 • pdf [1 MB], (5x)
Chmelová Zdeňka 5/0322/20
12.9.2019 31.12.2022 137 MZe- Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy- zalesňování
 • pdf [3 MB], (108x)
 • pdf [3 MB], (98x)
 • pdf [295 kB], (96x)
Chmelová Zdeňka 137/5177/19
14.5.2019 14.5.2020 87 SOL-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r.2018
 • pdf [862 kB], (167x)
Chmelová Zdeňka 87/2992/19
14.5.2019 14.5.2020 86 SOL- Závěrečný účet za rok 2018
 • pdf [912 kB], (147x)
 • pdf [948 kB], (150x)
Chmelová Zdeňka 86/2991/19
10.4.2019 10.4.2020 65 SOL Závěrečný účet za rok 2018
 • pdf [465 kB], (154x)
 • pdf [481 kB], (138x)
Chmelová Zdeňka 65/2269/19
10.4.2019 10.4.2020 64 SOL Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2018
 • pdf [445 kB], (149x)
Chmelová Zdeňka 64/2268/19
6.3.2019 nikdy 41 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva- seznam
 • pdf [486 kB], (271x)
Chmelová Zdeňka 41/1315/19
18.2.2019 15.2.2020 28 Svazek obcí Lišovsko - Rozpočtové opatření č.1/2019
 • pdf [42 kB], (209x)
 • pdf [74 kB], (133x)
 • pdf [69 kB], (121x)
 • pdf [73 kB], (83x)
 • pdf [73 kB], (68x)
 • pdf [71 kB], (45x)
 • pdf [97 kB], (0x)
 • pdf [184 kB], (0x)
Chmelová Zdeňka 28/1092/19
23.12.2015 nikdy 173 Oznámení- vyžádání Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí CETIN
 • pdf [268 kB], (1173x)
Chmelová Zdeňka 173/6209/15
Odbor hospodářské správy a investic
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
16.1.2020 10.2.2020 7/20 Zakázka: Stavební úpravy 4 bytových jednotek v objektu DPS Lišov
 • pdf [2 MB], (15x)
Chmelová Zdeňka 7/0326/20
20.12.2019 20.12.2022 201/19 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace SK Lišov
 • pdf [1 MB], (22x)
Romana Brtnová 201/7699/19
17.12.2019 7.2.2020 196 Záměr města PRODAT nemovitou věc v k.ú. Lišov
 • pdf [216 kB], (51x)
Kateřina Maškova 195/6559/19
15.7.2019 nikdy 114 Záměr města PRONAJMOUT část prostorů sloužících k podnikání v 1.NP budovy č.p.773 v k.ú. Lišov
 • pdf [184 kB], (171x)
Chmelová Zdeňka 114/4250/19
8.7.2019 8.7.2022 113 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Lišov pro ZŠ MŠ Lišov
 • pdf [510 kB], (126x)
Chmelová Zdeňka 113/2019
16.5.2019 16.5.2022 92 SDH LIŠOV - Smlouva o poskytnutí dotace r. 2019
 • pdf [484 kB], (149x)
Chmelová Zdeňka 92/3011/19
16.5.2019 16.5.2022 91 Římskokatolická farnost= Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [476 kB], (151x)
Chmelová Zdeňka 91/2905/19
15.5.2019 15.5.2022 90 Škola TAEKWONDO - Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [479 kB], (200x)
Chmelová Zdeňka 90/2816/19
15.5.2019 15.5.2022 89 SK Lišov -Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [489 kB], (155x)
Chmelová Zdeňka 89/2798/19
6.5.2019 6.5.2022 83 SDH Velechvín-Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [476 kB], (162x)
Chmelová Zdeňka 83/2745/19
6.5.2019 6.5.2022 82 TJ SOKOL-Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2019
 • pdf [501 kB], (139x)
Chmelová Zdeňka 82/1744/19
6.5.2019 6.5.2022 81 Spolek seniorů-Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [476 kB], (149x)
Chmelová Zdeňka 81/2715/19
15.4.2019 nikdy 76 Oznámení o zveřejnění Střednědobého rozpočtového výhledu Města Lišov pro léta 2020-2022
 • pdf [35 kB], (173x)
Chmelová Zdeňka 76/995/19
26.10.2018 nikdy 161 Záměr města - pronájem majetku města - pohostinství v části budovy č.p.6 v k.ú. Horní Miletín
 • pdf [212 kB], (322x)
Kateřina Maškova 161/6495/18
12.10.2018 12.10.2021 158 Veřejnoprávní smlouva LEDAX o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lišov
 • pdf [189 kB], (292x)
Romana Brtnová 158/6179/18
18.7.2018 19.7.2021 105 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na r.2018 TJ SOKOL
 • pdf [283 kB], (327x)
Kateřina Maškova 105/4435/18
27.6.2018 27.6.2021 98 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 SDH LIŠOV
 • pdf [140 kB], (301x)
Chmelová Zdeňka 98/4041/18
27.6.2018 27.6.2021 96 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace r. 2018 Spolek seniorů Lišovska
 • pdf [135 kB], (305x)
Chmelová Zdeňka 96/3951/18
27.6.2018 27.6.2021 97 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace r. 2018 Škola TAEKWON-DO
 • pdf [136 kB], (312x)
Chmelová Zdeňka 97/3958/18
11.5.2018 11.5.2021 73 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 SK LIšov
 • pdf [142 kB], (360x)
Chmelová Zdeňka 73/3064/18
3.4.2018 3.4.2021 53 Veřejnoprávní smlouva SK LIŠOV
 • pdf [141 kB], (326x)
Chmelová Zdeňka 53/0488/18
13.12.2017 28.12.2020 212 Veřejnoprávní smlouva-Dodatek č.1 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na rok 2017
 • pdf [134 kB], (498x)
Chmelová Zdeňka 212/6919/17
23.11.2017 nikdy 202/17 záměr města pronajmout majetek města Lišov bezbariérový prostor o celkové výměře 35 m2 v DPS
 • pdf [892 kB], (527x)
Romana Brtnová 202/6249/17
13.10.2017 28.10.2020 173 Veřejnoprávní smlouva-LEDAX Č.Budějovice
 • pdf [195 kB], (585x)
Chmelová Zdeňka 173/2017
30.5.2017 29.8.2020 84/17 Veřejnoprávní smlouva SDH Lišov

Veřejnoprávní smlouva SDH Lišov

 • pdf [863 kB], (619x)
Romana Brtnová 84/2796/17
23.5.2017 23.5.2020 82 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - TJ SOKOL Lišov
 • pdf [133 kB], (685x)
Chmelová Zdeňka 82/2730/17
17.5.2017 17.5.2020 79 Veřejnoprávní smlouva - Spolek seniorů Lišovska
 • pdf [134 kB], (690x)
Chmelová Zdeňka 79/2601/17
12.5.2017 12.5.2020 77 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov- Škola Taekwon-Do ITF NOMO
 • pdf [135 kB], (660x)
Chmelová Zdeňka 77/2473/17
12.5.2017 12.5.2020 76 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - SK Lišov
 • pdf [143 kB], (680x)
Chmelová Zdeňka 76/2443/17
30.3.2017 30.3.2020 47 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lišov - SDH Vlkovice
 • pdf [207 kB], (734x)
Chmelová Zdeňka 47/0433/17
Odbor územního plánování, výstavby a živ.prostředí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
22.1.2020 3.3.2020 14/20 Veřejná vyhláška - Návrh změny č.1 ÚP Lišov
 • pdf [205 kB], (14x)
 • pdf [1 MB], (8x)
 • pdf [1 MB], (7x)
 • pdf [614 kB], (6x)
 • pdf [2 MB], (6x)
 • pdf [2 MB], (5x)
 • pdf [2 MB], (4x)
 • pdf [368 kB], (4x)
 • pdf [1 MB], (4x)
Chmelová Zdeňka 14/0549/20
4.11.2019 31.3.2020 168 Upozornění E.ON - potřeba ořezu, odstranění dřevin
 • pdf [559 kB], (61x)
Chmelová Zdeňka 168/6142/19
Odbor vnitřních věcí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
9.1.2020 23.1.2020 4/20 Záměr: Vypůjčit prostory malého sálu KD Lišov
 • pdf [96 kB], (17x)
Chmelová Zdeňka 4/0166/20
9.1.2020 10.2.2020 3/20 Veřejná vyhláška-Návrh územního opatření o stavební uzávěře-plochy výroby VS.2L a VS.3L Lišov
 • pdf [213 kB], (18x)
 • pdf [410 kB], (11x)
Chmelová Zdeňka 3/078/20
9.2.2016 nikdy 21 OZNÁMENÍ o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
 • pdf [75 kB], (1277x)
Chmelová Zdeňka 21/0459/16
23.3.2015 nikdy 39 Veřejnoprávní smlouvy - PŘESTUPKOVÁ AGENDA

Veřejnoprávní smlouvy-Přestupková agenda

 • pdf [255 kB], (1419x)
Chmelová Zdeňka 39/1548/15
Rozpočet města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
6.1.2020 31.12.2020 1/20 Schválený Rozpočet města Lišov na rok 2020
 • pdf [2 MB], (24x)
 • pdf [2 MB], (14x)
Chmelová Zdeňka 1/7181/19
28.6.2019 30.6.2020 109 Schválený Závěrečný účet Města Lišov za rok 2018
 • pdf [2 MB], (122x)
 • pdf [1 MB], (112x)
 • pdf [1 MB], (111x)
 • pdf [2 MB], (117x)
 • pdf [1 MB], (105x)
 • pdf [1 MB], (104x)
 • pdf [2 MB], (108x)
 • pdf [1 MB], (105x)
 • pdf [1 MB], (119x)
Chmelová Zdeňka 109/3514/19
15.4.2019 nikdy 72 Sválený Střednědobý rozpočtový výhled Města Lišov na léta 2020-2022
 • pdf [385 kB], (157x)
Chmelová Zdeňka 72/995/19
9.1.2019 9.1.2021 4/2019 Základní a Mateřská škola Lišov: Plán nákladů a výnosů na r.2019 Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2020-21
 • pdf [103 kB], (207x)
Chmelová Zdeňka 4/0100/19
4.4.2018 nikdy 51 Schválený střednědobý rozpočtový výhled Města Lišov na roky 2019-2020
 • pdf [428 kB], (346x)
Chmelová Zdeňka 51/1672/18
Usnesení, pozvánky a další dokumenty města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
22.1.2020 6.2.2020 13/20 Výpis usnesení ze zápisu č.40 z mimořádné schůze Rady města Lišov konané dne 15.1.2020
 • pdf [149 kB], (3x)
Chmelová Zdeňka 13/0535/20
22.1.2020 6.2.2020 12/20 Výpis usnesení ze zápisu č.39 schůze Rady města Lišov konané dne 8.1.2020
 • pdf [143 kB], (2x)
Chmelová Zdeňka 12/0533/20
22.1.2020 6.2.2020 11/20 Výpis usnesení ze zápisu č.38 z mimořádné schůze Rady města Lišov konané dne 30.12.2019
 • pdf [136 kB], (3x)
Chmelová Zdeňka 11/0532/20
22.1.2020 6.2.2020 10/20 Výpis usnesení ze zápisu č.36 z mimořádné schůze Rady města Lišov konané dne 4.12.2019
 • pdf [135 kB], (2x)
Chmelová Zdeňka 10/0531/20
4.2.2019 4.2.2020 13 Výroční zpráva města Lišov za rok 2018
 • pdf [43 kB], (219x)
Chmelová Zdeňka 13/0740/19
RSS
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner