Město Lišov (stav ke dni 23.05.2019)

Záznamy z úřední desky před datem 26.6.2011 naleznete zde.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Lišov podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska v listinné podobě je umístěna před budovou městského úřadu - Tř.5.května 139, Lišov.

Správce úřední desky - Chmelová Zdeňka

Hledat text:
Kategorie:
Dokumenty cizích subjektů
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
14.5.2019 14.5.2020 87 SOL-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r.2018
 • pdf [862 kB], (5x)
Chmelová Zdeňka 87/2992/19
14.5.2019 14.5.2020 86 SOL- Závěrečný účet za rok 2018
 • pdf [912 kB], (4x)
 • pdf [948 kB], (3x)
Chmelová Zdeňka 86/2991/19
3.5.2019 3.6.2019 80 ČEVAK - porovnání cen vodné a stočné za r.2018
 • pdf [402 kB], (15x)
Chmelová Zdeňka 80/2749/19
30.4.2019 31.12.2019 78 ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových NABÍDKA psů
 • pdf [161 kB], (24x)
Chmelová Zdeňka 78/2615/19
26.4.2019 31.5.2019 77 Finanční úřad - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
 • pdf [286 kB], (20x)
Chmelová Zdeňka 77/2562/19
6.3.2019 nikdy 41 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva- seznam
 • pdf [486 kB], (99x)
Chmelová Zdeňka 41/1315/19
27.2.2019 31.5.2019 35 Český statistický´úřad - Výběrové šetření domácností-životní podmínky 2019 Chmelová Zdeňka 35/0690/19
18.2.2019 nikdy 28 Svazek obcí Lišovsko - Rozpočtové opatření č.1/2019
 • pdf [42 kB], (70x)
Chmelová Zdeňka 28/1092/19
7.1.2019 31.12.2019 3/2019 FÚ JČ - Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2019
 • pdf [172 kB], (102x)
Chmelová Zdeňka 3/54/19
2.7.2018 2.7.2019 102/18 Závěrečný účet za rok 2017 SO Lišovsko
 • pdf [2 MB], (180x)
 • pdf [2 MB], (172x)
 • pdf [2 MB], (153x)
 • pdf [2 MB], (168x)
Romana Brtnová 102/4147/18
2.7.2018 2.7.2019 103/18 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - SO Lišovsko
 • pdf [2 MB], (171x)
Romana Brtnová 103/4148/18
28.4.2017 31.12.2019 72 Rozpočtový výhled Svazku obcí Lišovsko na r.2016-2019
 • pdf [38 kB], (578x)
Chmelová Zdeňka 72/2323/17
23.12.2015 nikdy 173 Oznámení- vyžádání Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí CETIN
 • pdf [268 kB], (1017x)
Chmelová Zdeňka 173/6209/15
Odbor hospodářské správy a investic
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
16.5.2019 16.5.2022 92 SDH LIŠOV - Smlouva o poskytnutí dotace r. 2019
 • pdf [484 kB], (4x)
Chmelová Zdeňka 92/3011/19
16.5.2019 16.5.2022 91 Římskokatolická farnost= Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [476 kB], (5x)
Chmelová Zdeňka 91/2905/19
15.5.2019 15.5.2022 90 Škola TAEKWONDO - Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [479 kB], (4x)
Chmelová Zdeňka 90/2816/19
15.5.2019 15.5.2022 89 SK Lišov -Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [489 kB], (5x)
Chmelová Zdeňka 89/2798/19
6.5.2019 6.5.2022 83 SDH Velechvín-Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [476 kB], (9x)
Chmelová Zdeňka 83/2745/19
6.5.2019 6.5.2022 82 TJ SOKOL-Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2019
 • pdf [501 kB], (8x)
Chmelová Zdeňka 82/1744/19
6.5.2019 6.5.2022 81 Spolek seniorů-Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [476 kB], (7x)
Chmelová Zdeňka 81/2715/19
15.4.2019 nikdy 76 Oznámení o zveřejnění Střednědobého rozpočtového výhledu Města Lišov pro léta 2020-2022
 • pdf [35 kB], (18x)
Chmelová Zdeňka 76/995/19
26.3.2019 1.7.2019 49 Záměr města PRODAT pozemek- vodní plocha,koryto vodního toku v k.ú. Lišov
 • pdf [85 kB], (50x)
Chmelová Zdeňka 49/0250/19
26.3.2019 1.7.2019 50 Záměr města PRODAT lesní pozemek v k.ú. Lhotice
 • pdf [80 kB], (53x)
Chmelová Zdeňka 50/0480/19
26.3.2019 1.7.2019 51 Záměr města Lišov PRODAT pozemek /ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lišov
 • pdf [86 kB], (62x)
Chmelová Zdeňka 51/1125/19
26.3.2019 1.7.2019 52 Záměr města PRODAT pozemek /zahrada/ v k.ú. Lišov
 • pdf [96 kB], (58x)
Chmelová Zdeňka 52/6964/18
26.3.2019 1.7.2019 53 Záměr města PRODAT pozemek /zahrada v k.ú. Lišov
 • pdf [99 kB], (63x)
Chmelová Zdeňka 53/6965/18
18.12.2018 31.12.2019 194 Záměr města SMĚNIT pozemky v k.ú. Vlkovice a v k.ú. Lišov
 • pdf [108 kB], (118x)
Chmelová Zdeňka 194/7611/18
26.10.2018 nikdy 161 Záměr města - pronájem majetku města - pohostinství v části budovy č.p.6 v k.ú. Horní Miletín
 • pdf [212 kB], (169x)
Kateřina Maškova 161/6495/18
12.10.2018 12.10.2021 158 Veřejnoprávní smlouva LEDAX o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lišov
 • pdf [189 kB], (130x)
Romana Brtnová 158/6179/18
18.7.2018 19.7.2021 105 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na r.2018 TJ SOKOL
 • pdf [283 kB], (164x)
Kateřina Maškova 105/4435/18
27.6.2018 27.6.2021 98 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 SDH LIŠOV
 • pdf [140 kB], (167x)
Chmelová Zdeňka 98/4041/18
27.6.2018 27.6.2021 96 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace r. 2018 Spolek seniorů Lišovska
 • pdf [135 kB], (171x)
Chmelová Zdeňka 96/3951/18
27.6.2018 27.6.2021 97 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace r. 2018 Škola TAEKWON-DO
 • pdf [136 kB], (165x)
Chmelová Zdeňka 97/3958/18
11.5.2018 11.5.2021 73 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 SK LIšov
 • pdf [142 kB], (211x)
Chmelová Zdeňka 73/3064/18
3.4.2018 3.4.2021 53 Veřejnoprávní smlouva SK LIŠOV
 • pdf [141 kB], (170x)
Chmelová Zdeňka 53/0488/18
13.12.2017 28.12.2020 212 Veřejnoprávní smlouva-Dodatek č.1 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na rok 2017
 • pdf [134 kB], (365x)
Chmelová Zdeňka 212/6919/17
23.11.2017 nikdy 202/17 záměr města pronajmout majetek města Lišov bezbariérový prostor o celkové výměře 35 m2 v DPS
 • pdf [892 kB], (385x)
Romana Brtnová 202/6249/17
13.10.2017 28.10.2020 173 Veřejnoprávní smlouva-LEDAX Č.Budějovice
 • pdf [195 kB], (430x)
Chmelová Zdeňka 173/2017
30.5.2017 29.8.2020 84/17 Veřejnoprávní smlouva SDH Lišov

Veřejnoprávní smlouva SDH Lišov

 • pdf [863 kB], (488x)
Romana Brtnová 84/2796/17
23.5.2017 23.5.2020 82 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - TJ SOKOL Lišov
 • pdf [133 kB], (546x)
Chmelová Zdeňka 82/2730/17
17.5.2017 17.5.2020 79 Veřejnoprávní smlouva - Spolek seniorů Lišovska
 • pdf [134 kB], (558x)
Chmelová Zdeňka 79/2601/17
12.5.2017 12.5.2020 77 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov- Škola Taekwon-Do ITF NOMO
 • pdf [135 kB], (531x)
Chmelová Zdeňka 77/2473/17
12.5.2017 12.5.2020 76 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - SK Lišov
 • pdf [143 kB], (552x)
Chmelová Zdeňka 76/2443/17
30.3.2017 30.3.2020 47 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lišov - SDH Vlkovice
 • pdf [207 kB], (586x)
Chmelová Zdeňka 47/0433/17
29.12.2016 29.12.2019 211 Veřejnoprávní smlouva-LEDAX, o.p. Č.Budějovice
 • pdf [368 kB], (631x)
Chmelová Zdeňka 211/6676/16
22.12.2016 22.12.2019 207 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov pro SDH Velechvín +Dodatek č. 1
 • pdf [500 kB], (644x)
Chmelová Zdeňka 207/4698/16
4.7.2016 4.7.2019 122 Veřejnoprávní smlouva+Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov
 • pdf [480 kB], (799x)
Chmelová Zdeňka 122/2968/16
Odbor vnitřních věcí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
14.5.2019 22.6.2019 88 Oznámení - stanovení výjimečné doby nočního klidu při akci Rockfest 2019 Chmelová Zdeňka 88/2938/19
9.2.2016 nikdy 21 OZNÁMENÍ o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
 • pdf [75 kB], (1122x)
Chmelová Zdeňka 21/0459/16
23.3.2015 nikdy 39 Veřejnoprávní smlouvy - PŘESTUPKOVÁ AGENDA

Veřejnoprávní smlouvy-Přestupková agenda

 • pdf [255 kB], (1281x)
Chmelová Zdeňka 39/1548/15
Rozpočet města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
15.4.2019 nikdy 72 Sválený Střednědobý rozpočtový výhled Města Lišov na léta 2020-2022
 • pdf [385 kB], (26x)
Chmelová Zdeňka 72/995/19
28.3.2019 31.12.2019 58 Rozpočtová změna ZM / 2019
 • pdf [91 kB], (50x)
Chmelová Zdeňka 58/2019
20.2.2019 31.12.2019 34 Rozpočtová změna Rady města 2019
 • pdf [65 kB], (87x)
 • pdf [55 kB], (29x)
 • pdf [35 kB], (17x)
 • pdf [294 kB], (2x)
Chmelová Zdeňka 34/2019
9.1.2019 9.1.2021 4/2019 Základní a Mateřská škola Lišov: Plán nákladů a výnosů na r.2019 Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2020-21
 • pdf [103 kB], (101x)
Chmelová Zdeňka 4/0100/19
2.1.2019 31.12.2019 1/2019 Schválený ROZPOČET města Lišov na rok 2019
 • pdf [706 kB], (118x)
 • pdf [901 kB], (97x)
Chmelová Zdeňka 1/7531/18
28.6.2018 28.6.2019 100 Schválený Závěrečný účet města Lišov za rok 2017
 • pdf [739 kB], (174x)
 • pdf [755 kB], (164x)
 • pdf [465 kB], (152x)
 • pdf [78 kB], (163x)
 • pdf [71 kB], (155x)
 • pdf [1 MB], (148x)
 • pdf [810 kB], (149x)
 • pdf [624 kB], (149x)
 • pdf [3 MB], (153x)
 • pdf [1 MB], (147x)
 • pdf [620 kB], (158x)
 • pdf [4 MB], (168x)
Chmelová Zdeňka 100/3629/18
4.4.2018 nikdy 51 Schválený střednědobý rozpočtový výhled Města Lišov na roky 2019-2020
 • pdf [428 kB], (233x)
Chmelová Zdeňka 51/1672/18
Různé
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
17.5.2019 23.5.2019 93 Informace o konání Zastupitelstva JČ kraje
 • pdf [291 kB], (7x)
Chmelová Zdeňka 93/2982/19
Usnesení, pozvánky a další dokumenty města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
4.2.2019 4.2.2020 13 Výroční zpráva města Lišov za rok 2018
 • pdf [43 kB], (83x)
Chmelová Zdeňka 13/0740/19
Volby
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
7.5.2019 25.5.2019 84 VOLBY-úřední oznámení: termíny konání voleb
 • pdf [92 kB], (7x)
Chmelová Zdeňka 84/2750/19
12.4.2019 25.5.2019 63 VOLBY Úřední oznámení- jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu 24-25.5.2019
 • pdf [42 kB], (28x)
Chmelová Zdeňka 63/2199/19
9.4.2019 25.5.2019 62 VOLBY- Úřední oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 24-25.5.2019
 • pdf [46 kB], (31x)
Chmelová Zdeňka 62/2198/19
25.3.2019 26.5.2019 47 VOLBY- úřední oznámení: Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí
 • pdf [37 kB], (47x)
Chmelová Zdeňka 47/1785/19
Ztráty a nálezy

Ve správním území města Lišov je agenda ztrát a nálezů zajišťována odborem vnitřních věcí, podrobnější informace podá p. Chmelová, tel. č. 387 007 915.

Seznam nálezů a ztrát v roce 2015

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
7.1.2019 7.7.2019 Dne 4.1.2019 byl v městě Lišov nalezen peněžní obnos. Bližší informace- MÚ tel.387007915 Chmelová Zdeňka
RSS
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner