Město Lišov (stav ke dni 12.12.2019)

Záznamy z úřední desky před datem 26.6.2011 naleznete zde.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Lišov podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska v listinné podobě je umístěna před budovou městského úřadu - Tř.5.května 139, Lišov.

Správce úřední desky - Chmelová Zdeňka

Hledat text:
Kategorie:
Dokumenty cizích subjektů
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
12.12.2019 27.12.2019 193 Opatření obecné povahy č.1/2015 Změna-udělení výjimky k lovu bobra evropského
 • pdf [1 MB], (0x)
 • pdf [2 MB], (0x)
 • pdf [471 kB], (0x)
Chmelová Zdeňka 193/7509/19
10.12.2019 10.1.2020 191 Veřejná vyhláška- MZe opatření obecné povahy-změna při vývoji kalamitního poškození lesních porostů
 • pdf [253 kB], (6x)
Chmelová Zdeňka 191/7418/19
3.12.2019 31.12.2019 188 Základní škola a Mateřská škola Lišov Návrh rozpočtu na r. 2020
 • pdf [117 kB], (13x)
Chmelová Zdeňka 188/2019
29.11.2019 14.12.2019 186 Rozhodnutí-schválení stavebního záměru-Lišov vrtaná studna
 • pdf [634 kB], (24x)
Chmelová Zdeňka 186/7202/19
28.11.2019 13.12.2019 184 Veřejná vyhláška-návrh opatření-ochranná pásma -Radiolokátor Č.Budějovice
 • pdf [2 MB], (23x)
Chmelová Zdeňka 184/7180/19
28.11.2019 13.12.2019 183 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích - K-Building CB
 • pdf [358 kB], (20x)
Chmelová Zdeňka 183/7157/19
22.11.2019 31.12.2019 179 SOL - Návrh rozpočtu roku 2020
 • pdf [182 kB], (34x)
 • pdf [1005 kB], (15x)
Chmelová Zdeňka 179/7072/19
21.11.2019 21.1.2020 178 Dražební vyhláška - p. Hospergrová
 • pdf [220 kB], (32x)
Chmelová Zdeňka 178/7006/19
12.9.2019 31.12.2022 137 MZe- Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy- zalesňování
 • pdf [3 MB], (85x)
 • pdf [3 MB], (73x)
 • pdf [295 kB], (74x)
Chmelová Zdeňka 137/5177/19
14.5.2019 14.5.2020 87 SOL-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r.2018
 • pdf [862 kB], (140x)
Chmelová Zdeňka 87/2992/19
14.5.2019 14.5.2020 86 SOL- Závěrečný účet za rok 2018
 • pdf [912 kB], (123x)
 • pdf [948 kB], (123x)
Chmelová Zdeňka 86/2991/19
10.4.2019 10.4.2020 65 SOL Závěrečný účet za rok 2018
 • pdf [465 kB], (130x)
 • pdf [481 kB], (113x)
Chmelová Zdeňka 65/2269/19
10.4.2019 10.4.2020 64 SOL Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2018
 • pdf [445 kB], (124x)
Chmelová Zdeňka 64/2268/19
6.3.2019 nikdy 41 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva- seznam
 • pdf [486 kB], (247x)
Chmelová Zdeňka 41/1315/19
18.2.2019 31.12.2019 28 Svazek obcí Lišovsko - Rozpočtové opatření č.1/2019
 • pdf [42 kB], (185x)
 • pdf [74 kB], (109x)
 • pdf [69 kB], (95x)
 • pdf [73 kB], (57x)
 • pdf [73 kB], (41x)
 • pdf [71 kB], (20x)
Chmelová Zdeňka 28/1092/19
7.1.2019 31.12.2019 3/2019 FÚ JČ - Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2019
 • pdf [172 kB], (220x)
Chmelová Zdeňka 3/54/19
28.4.2017 31.12.2019 72 Rozpočtový výhled Svazku obcí Lišovsko na r.2016-2019
 • pdf [38 kB], (691x)
Chmelová Zdeňka 72/2323/17
23.12.2015 nikdy 173 Oznámení- vyžádání Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí CETIN
 • pdf [268 kB], (1147x)
Chmelová Zdeňka 173/6209/15
Odbor hospodářské správy a investic
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
15.7.2019 nikdy 114 Záměr města PRONAJMOUT část prostorů sloužících k podnikání v 1.NP budovy č.p.773 v k.ú. Lišov
 • pdf [184 kB], (141x)
Chmelová Zdeňka 114/4250/19
8.7.2019 8.7.2022 113 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Lišov pro ZŠ MŠ Lišov
 • pdf [510 kB], (107x)
Chmelová Zdeňka 113/2019
16.5.2019 16.5.2022 92 SDH LIŠOV - Smlouva o poskytnutí dotace r. 2019
 • pdf [484 kB], (129x)
Chmelová Zdeňka 92/3011/19
16.5.2019 16.5.2022 91 Římskokatolická farnost= Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [476 kB], (130x)
Chmelová Zdeňka 91/2905/19
15.5.2019 15.5.2022 90 Škola TAEKWONDO - Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [479 kB], (163x)
Chmelová Zdeňka 90/2816/19
15.5.2019 15.5.2022 89 SK Lišov -Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [489 kB], (133x)
Chmelová Zdeňka 89/2798/19
6.5.2019 6.5.2022 83 SDH Velechvín-Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [476 kB], (140x)
Chmelová Zdeňka 83/2745/19
6.5.2019 6.5.2022 82 TJ SOKOL-Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2019
 • pdf [501 kB], (119x)
Chmelová Zdeňka 82/1744/19
6.5.2019 6.5.2022 81 Spolek seniorů-Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [476 kB], (127x)
Chmelová Zdeňka 81/2715/19
15.4.2019 nikdy 76 Oznámení o zveřejnění Střednědobého rozpočtového výhledu Města Lišov pro léta 2020-2022
 • pdf [35 kB], (149x)
Chmelová Zdeňka 76/995/19
18.12.2018 31.12.2019 194 Záměr města SMĚNIT pozemky v k.ú. Vlkovice a v k.ú. Lišov
 • pdf [108 kB], (248x)
Chmelová Zdeňka 194/7611/18
26.10.2018 nikdy 161 Záměr města - pronájem majetku města - pohostinství v části budovy č.p.6 v k.ú. Horní Miletín
 • pdf [212 kB], (296x)
Kateřina Maškova 161/6495/18
12.10.2018 12.10.2021 158 Veřejnoprávní smlouva LEDAX o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lišov
 • pdf [189 kB], (262x)
Romana Brtnová 158/6179/18
18.7.2018 19.7.2021 105 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na r.2018 TJ SOKOL
 • pdf [283 kB], (302x)
Kateřina Maškova 105/4435/18
27.6.2018 27.6.2021 98 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 SDH LIŠOV
 • pdf [140 kB], (277x)
Chmelová Zdeňka 98/4041/18
27.6.2018 27.6.2021 96 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace r. 2018 Spolek seniorů Lišovska
 • pdf [135 kB], (279x)
Chmelová Zdeňka 96/3951/18
27.6.2018 27.6.2021 97 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace r. 2018 Škola TAEKWON-DO
 • pdf [136 kB], (284x)
Chmelová Zdeňka 97/3958/18
11.5.2018 11.5.2021 73 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 SK LIšov
 • pdf [142 kB], (329x)
Chmelová Zdeňka 73/3064/18
3.4.2018 3.4.2021 53 Veřejnoprávní smlouva SK LIŠOV
 • pdf [141 kB], (297x)
Chmelová Zdeňka 53/0488/18
13.12.2017 28.12.2020 212 Veřejnoprávní smlouva-Dodatek č.1 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na rok 2017
 • pdf [134 kB], (475x)
Chmelová Zdeňka 212/6919/17
23.11.2017 nikdy 202/17 záměr města pronajmout majetek města Lišov bezbariérový prostor o celkové výměře 35 m2 v DPS
 • pdf [892 kB], (494x)
Romana Brtnová 202/6249/17
13.10.2017 28.10.2020 173 Veřejnoprávní smlouva-LEDAX Č.Budějovice
 • pdf [195 kB], (558x)
Chmelová Zdeňka 173/2017
30.5.2017 29.8.2020 84/17 Veřejnoprávní smlouva SDH Lišov

Veřejnoprávní smlouva SDH Lišov

 • pdf [863 kB], (597x)
Romana Brtnová 84/2796/17
23.5.2017 23.5.2020 82 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - TJ SOKOL Lišov
 • pdf [133 kB], (663x)
Chmelová Zdeňka 82/2730/17
17.5.2017 17.5.2020 79 Veřejnoprávní smlouva - Spolek seniorů Lišovska
 • pdf [134 kB], (667x)
Chmelová Zdeňka 79/2601/17
12.5.2017 12.5.2020 77 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov- Škola Taekwon-Do ITF NOMO
 • pdf [135 kB], (640x)
Chmelová Zdeňka 77/2473/17
12.5.2017 12.5.2020 76 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - SK Lišov
 • pdf [143 kB], (659x)
Chmelová Zdeňka 76/2443/17
30.3.2017 30.3.2020 47 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lišov - SDH Vlkovice
 • pdf [207 kB], (714x)
Chmelová Zdeňka 47/0433/17
29.12.2016 29.12.2019 211 Veřejnoprávní smlouva-LEDAX, o.p. Č.Budějovice
 • pdf [368 kB], (747x)
Chmelová Zdeňka 211/6676/16
22.12.2016 22.12.2019 207 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov pro SDH Velechvín +Dodatek č. 1
 • pdf [500 kB], (768x)
Chmelová Zdeňka 207/4698/16
Odbor územního plánování, výstavby a živ.prostředí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
4.11.2019 31.3.2020 168 Upozornění E.ON - potřeba ořezu, odstranění dřevin
 • pdf [559 kB], (33x)
Chmelová Zdeňka 168/6142/19
Odbor vnitřních věcí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
2.12.2019 12.12.2019 187 Informace o konání 25.zasedání Zastupitelstva JČ kraje
 • pdf [274 kB], (9x)
Chmelová Zdeňka 187/7238/19
9.2.2016 nikdy 21 OZNÁMENÍ o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
 • pdf [75 kB], (1252x)
Chmelová Zdeňka 21/0459/16
23.3.2015 nikdy 39 Veřejnoprávní smlouvy - PŘESTUPKOVÁ AGENDA

Veřejnoprávní smlouvy-Přestupková agenda

 • pdf [255 kB], (1395x)
Chmelová Zdeňka 39/1548/15
Rozpočet města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
11.12.2019 31.12.2019 192 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na r. 2021-2022 Základní škola a Mateřská škola Lišov
 • pdf [109 kB], (2x)
Chmelová Zdeňka 192/2019
29.11.2019 17.12.2019 185 Návrh Rozpočtu města Lišov na rok 2020
 • pdf [2 MB], (32x)
 • pdf [2 MB], (13x)
 • pdf [78 kB], (10x)
 • pdf [162 kB], (1x)
Chmelová Zdeňka 185/7181/19
28.6.2019 30.6.2020 109 Schválený Závěrečný účet Města Lišov za rok 2018
 • pdf [2 MB], (99x)
 • pdf [1 MB], (86x)
 • pdf [1 MB], (92x)
 • pdf [2 MB], (82x)
 • pdf [1 MB], (87x)
 • pdf [1 MB], (82x)
 • pdf [2 MB], (92x)
 • pdf [1 MB], (85x)
 • pdf [1 MB], (103x)
Chmelová Zdeňka 109/3514/19
15.4.2019 nikdy 72 Sválený Střednědobý rozpočtový výhled Města Lišov na léta 2020-2022
 • pdf [385 kB], (139x)
Chmelová Zdeňka 72/995/19
28.3.2019 31.12.2019 58 Rozpočtová změna ZM / 2019
 • pdf [91 kB], (156x)
 • pdf [194 kB], (86x)
 • pdf [126 kB], (42x)
Chmelová Zdeňka 58/2019
20.2.2019 31.12.2019 34 Rozpočtová změna Rady města 2019
 • pdf [65 kB], (187x)
 • pdf [55 kB], (118x)
 • pdf [35 kB], (114x)
 • pdf [294 kB], (102x)
 • pdf [130 kB], (96x)
 • pdf [146 kB], (134x)
 • pdf [123 kB], (67x)
 • pdf [148 kB], (54x)
 • pdf [144 kB], (40x)
 • pdf [294 kB], (32x)
 • pdf [135 kB], (23x)
 • pdf [227 kB], (2x)
Chmelová Zdeňka 34/2019
9.1.2019 9.1.2021 4/2019 Základní a Mateřská škola Lišov: Plán nákladů a výnosů na r.2019 Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2020-21
 • pdf [103 kB], (192x)
Chmelová Zdeňka 4/0100/19
2.1.2019 31.12.2019 1/2019 Schválený ROZPOČET města Lišov na rok 2019
 • pdf [706 kB], (251x)
 • pdf [901 kB], (202x)
Chmelová Zdeňka 1/7531/18
4.4.2018 nikdy 51 Schválený střednědobý rozpočtový výhled Města Lišov na roky 2019-2020
 • pdf [428 kB], (324x)
Chmelová Zdeňka 51/1672/18
Usnesení, pozvánky a další dokumenty města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
12.12.2019 27.12.2019 194 Výpis Usnesení ze zápisu č. 35/2019 ze schůze Rady města Lišov konané dne 26.11.2019
 • pdf [173 kB], (1x)
Chmelová Zdeňka 194/7528/19
10.12.2019 25.12.2019 190 Výpis usnesení ze zápisu č.34/2019 z mimořádné schůze Rady města Lišov konané dne 19.11.2019
 • pdf [133 kB], (7x)
Chmelová Zdeňka 190/7429/19
5.12.2019 16.12.2019 189 Informace o konání 6.zasedání Zastupitelstva města Lišov
 • pdf [99 kB], (14x)
Chmelová Zdeňka 189/7301/19
27.11.2019 12.12.2019 182 Výpis usnesení ze zápisu č.33/2019 z mimořádné schůze Rady města Lišov konané dne 13.11.2019
 • pdf [137 kB], (27x)
Chmelová Zdeňka 182/7153/19
27.11.2019 12.12.2019 181 Výpis usnesení ze zápisu č. 32/2019 ze schůze Rady města Lišov konané dne 6.11.2019
 • pdf [162 kB], (22x)
Chmelová Zdeňka 181/7152/19
4.2.2019 4.2.2020 13 Výroční zpráva města Lišov za rok 2018
 • pdf [43 kB], (197x)
Chmelová Zdeňka 13/0740/19
RSS
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner