PostHeaderIcon Levín

Levín

Počet obyvatel k 1.1.2021:  39

Vesnice vznikla nejspíše při vrcholně středověké kolonizaci ve 13. století a tvořila vždy součást hlubockého panství. Sdílela tedy s Lišovem až do roku 1848 svou vrchnost. Nejstarší písemná zmínka o existenci Levína je obsažena v zástavní listině Karla IV. ze 6. května 1378, pak se prameny na více než sto let odmlčují.

Podle urbáře z roku 1490 hospodařilo v Levíně osm poddaných: Bláha, Havel, Hrbek, Prokop, Bartoš, Jan Kovář, Šimek Penízek a Janek Vachlík, další usedlost zůstává v té době prázdná a pustá. Osm poddanských hospodářství evidují rovněž urbáře z konce 16. a začátku 17. století.

Třicetiletá válka se stala příčinou částečného zpustnutí vsi. Berní rula z roku 1654 uvádí šest levínských hospodářů, dvě zahradnické usedlosti Hejdova a Kantorova, byly tehdy pusté. Začátkem šedesátých let 17. století žilo v Levíně 56 osob. 
Na  počátku 17. století byl pod Levínem postaven mlýn obce Lišova, roku 1714 již na dolním konci návsi stávala pastouška. Nové chalupy a usedlosti začaly přibývat v Levíně po roce 1812, takže roku 1890 měl Levín 18 popisných čísel  se 104 obyvateli. 

Po vzniku obecního zřízení byl Levín od poloviny 19. století součástí obce Hůrky, ale v roce 1906 se stal samostatnou obcí, k níž náležela ještě osada Hrutov. Obecní samospráva zde sídlila až do roku 1960, kdy byl Levín administrativně připojen k Lišovu.

Kaplička sv. Víta z druhé poloviny 19. století stojí na malé levínské návsi.Další zajímavostí Levína je starobylá kovárna stojící pod návsí u rybníčka.

Na severním okraji Levína při silnici vedoucí k Velechvínu, se na průčelí domu č. p. 16 nachází pamětní deska Františka Viktory (1874 - 1918), legionáře popraveného koncem první světové války v Itálii.
Levín neboli Levínský mlýn se může pochlubit dvěma významnými rodáky. Prvním z nich byla Marie Bělohlávková rozená Doubková (1915 – 1969), která byla první jihočeskou pilotkou a rekordmankou v rychlostním letu. Její bratr Ladislav Doubek (1921 – 2003) byl chirurgem a od roku 1950 žil v emigraci v kanadské Ottawě. Za svou čtyřicetiletou praxi provedl téměř čtyřicet tisíc chirurgických operací a jeho jméno bylo přihlášeno k zápisu do Guinessovy knihy rekordů.

 

Autorizace: H.Ertlová (použito cizích zdrojů)

 

Aktualizováno (Úterý, 05 Leden 2021 14:39)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy