Hrutov

počet obyvatel k 1.1.2021:   37

Hrutov sdílel historické osudy s řadou dalších okolních vesnic – spolu s nimi se poprvé připomíná 6. května 1378 v listině Karla IV. a patřil až do poloviny 19. století k panství Hluboká. Z hlubockého urbáře vyhotoveného v roce 1490 známe jména hrutovských poddaných Ondry a Beneše, kromě toho tu byl pustý půllán Prokopovský, který užíval Ondra, a pustý lán Pidíkovský, kterého se ujal jistý Hrabáně. Berní rula z roku 1654 uvádí v Hrutově pouze hospodáře Petra Tkalce a nově osedlého Ondřeje Dvořáka, zahradníka Ondřeje Hryze, dále pustý grunt Benešovský a pustou chalupu Šejpalovskou. Před polovinou 19. století měl Hrutov 13 domů s 85 obyvateli.
Od roku 1850 tvořil Hrutov osadu politické obce Hůrky, v roce 1906 připadl k nově osamostatněnému Levínu a s ním roku 1960 opět k Hůrkám. V roce 1975 byl administrativně připojen k Lišovu, jehož součástí je dodnes.
Z Hrutova pocházel významný právník a odborný spisovatel JUDr. Josef Dvořák narozený 13. března 1849
v Hrutově.
Jedinou významnější pamětihodností je hrutovská kaplička, postavená koncem 19. století.

Zachovalo se zde také několik zajímavých lidových staveb.


Hrutov je také spojen s působením Jana Žižky z Trocnova. Asi jeden a půl kilometru na sever od vsi kolem hájovny U Obrázku (nyní u Šírků), stojí Žižkův dub, pod kterým údajně Jan Žižka s družinou přespával a pořádal odtud loupeživé výpravy. Stáří tohoto dubu je odhadováno na 600 let. Pověst o Žižkovi a dubu se opírá o zápis v Popravčí knize pánů z Rožmberka, v níž je loupeživá činnost Jana Žižky z Trocnova v tomto okolí v letech 1408 - 1409 doložena.

 

Autorizace: H.Ertlová ( použito cizích zdrojů)

Aktualizováno (Úterý, 05 Leden 2021 14:37)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy