Město Lišov se sídlem

Městský úřad v Lišově, Tř. 5. května 139, 373 72 Lišov

 

 

 

   Tajemník Městského úřadu v Lišově

                           VYHLAŠUJE

 

dle ust. § 7 odst. (1), písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných             

                       celků a o změně některých zákonů, v platném znění

 

 

                                   VÝBĚROVÉ   ŘÍZENÍ

                                                         na obsazení místa

 

                                    referent(ka) odboru vnitřních věcí MěÚ Lišov

   

s místem výkonu práce – Městský úřad Lišov, Tř. 5. května 139, 373 72 Lišov

platové zařazení: dle  Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců

ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Předpokládaný nástup: od 1.2.2018

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou

 

Žadatel musí splňovat předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., tj. státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

a ovládání jednacího jazyka.

 

Požadavky na výkon funkce:

-          minimálně středoškolské vzdělání,

-          dobrá znalost práce na PC (Windows, MS Office, Internet),

-          pečlivost, spolehlivost, dobré komunikační schopnosti,

-          řidičský průkaz skupiny „B“

 

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb.)

jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního občana), datum

a podpis.

 

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb.)

Strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání a praxi, výpis z evidence Rejstříku

trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, podepsané prohlášení uchazeče, že poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů

pro přihlášku do výběrového řízení dává souhlas k jejich zpracování.

 

Podrobnější informace k náplni práce podá vedoucí odboru vnitřních věcí, paní Mgr. Ing. Pavla Vaňková na telefonním čísle 775 278 084, nebo e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 19. prosince 2017 do 12.00 hodin

v zapečetěné obálce (označené „Výběrové řízení referent(ka) odboru vnitřních věcí MěÚ Lišov“) poštou na adresu: Městský úřad Lišov, k rukám tajemníka úřadu, Tř. 5. května 139, 373 72 Lišov, nebo předejte osobně na podatelně městského úřadu.

 

 

 

V Lišově dne 1.12.2017

 

 

 

 

                                                                                                     Jan Kudlata

                                                                                  tajemník Městského úřadu Lišov

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Restaurace Obec přijme uklízečku a pomocnou sílu do kuchyně. Bližší informace na tel. č. 777126257
 

Aktualizováno (Pátek, 01 Prosinec 2017 09:08)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner