PostHeaderIcon Spolek seniorů Lišovska.z.s.

Spolek seniorů Lišovska.z.s.
Spolek seniorů Lišovska byl založen dne 7.11.2008 jako dobrovolné sdružení občanů, kteří mají zájem podporovat kulturní činnost a spolupráci mezi organizacemi a spolky. Hlavním cílem spolku je organizování kulturních, sportovních a jiných společenských akcí.
Spolek seniorů Lišovska neprovádí žádnou podnikatelskou ani výdělečnou činnost. Činnost spolku je výhradně nepolitická. Členy spolku mohou být muži a ženy od dosažení důchodového věku, ale také invalidní senioři, kteří ještě nedosáhli věku pro starobní důchod. Z počátečních 57 zakládajících členů se náš Spolek seniorů rozrostl na dnešních 152 členů. Zájem o členství v našem spolku stále roste, protože kulturní akce, besedy ale hlavně zájezdy, které jsou mezi našimi členy velice oblíbené, lákají mezi nás stále nové členy. Náš Spolek seniorů se řídí plánem činnosti na celý rok, který výbor předkládá vždy na své výroční členské schůzi. Výbor spolku se schází pravidelně 1x za měsíc. Tento plán v návaznosti na nové návrhy členů doplňujeme o návštěvy divadelních představení a koncertů. Organizujeme také besedy s lékaři nebo cestovateli, kteří nám promítají zajímavé diapozitivy ze svých zahraničních  cest. Každý rok připravujeme pro své členy zájezdy po památkách v České republice, ale také zájezdy do zahraničí. Ze zájezdů v České republice jsme uskutečnili např. zájezd na hrad Rabí, Velhartice, Kašperk, Zvíkov. Navštívili jsme také zámek Orlík, Dobříš, Vranov, Nové Hrady,Vrchotovy Janovice, Kratochvíle. Zajímavý byl také zájezd na Hoslovický  mlýn, Kraví horu, Hauswaldskou kapli, Železnou Rudu, Černé jezero, Znojmo, Mikulov. Velmi oblíbené jsou také zájezdy do zahraničí, především do Rakouska a Německa. V Rakousku jsme  uskutečnili zájezd do údolí Wachau, na hrad Raabs, hrad Hardeg, klášter Gőttweig,  poutní místo Mariazell, Salzburg, ale také do Obendorfu, kde poprvé zazněla koleda Tichá noc. Do Německa jsme jeli např. na zájezd  do Berchtesgadenu – Orlí hnízdo, jezero Kőnigsee a na Velký Javor – Großen Arber v Bavorském lese.Výčet navštívených památek není úplný a každým rokem narůstá. Navštěvujeme také 2x za rok Solné  lázně v rakouském Gmündu, kde využíváme slevy na vstupenky pro seniory.
Pravidelně zveme na naše výroční  členské schůze starostu města Lišov. Rádi se od pana starosty dozvídáme, co se v našem městě za minulý rok nového vybudovalo, změnilo a jaké jsou plány na příští rok. Také náš Spolek seniorů  má svoje plány do příštího roku a budeme se snažit, aby se nám je povedlo  splnit. Doufáme, že práce Spolku seniorů přispívá  k obohacení kulturního života v našem městě a rozšiřuje možností kulturního vyžití našich seniorů.  

Předseda spolku:
Stanislav Faktor
Nová 602
Lišov

ssl0001ssl0002ssl0003ssl0004ssl0005ssl0006

 

Aktualizováno (Čtvrtek, 03 Květen 2018 09:08)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy