PostHeaderIcon Chrámový sbor Bohuslav

Chrámový sbor Bohuslav

Od roku 1864, kdy byl vysvěcen biskupem J. V. Jirsíkem nově postavený, trojlodní kostel sv. Václava na místě původního, velikostí již dávno nyvyhovujícího kostela. Varhanní nástroj v tomto novém kostele úpostavil varhanář, pan František Svítil z Nového Města na Moravě.
Ze samotného názvu je patrné poslání sboru, „…aby Bůh slaven byl a Jeho čest a chvála nábožným zpěvem se rozmáhala …, by lásku k zpěvu vzbuzoval a oživoval a mysl v pospolité slušné zábavě šlechtil“. To stojí ve starých stanovách tohoto zpěváckého spolku. Jeho zakladatelem byl tehdejší řídící učitel a regenschori Vojtěch Skřivan, který spolu s několika nadšenci a milovníky zpěvu, zvláště chrámového, založil po vzoru starých literátských bratrstev Kostelní zpěvácký spolek Bohuslav.
Sbor takto působil až do roku 1950, kdy byl tehdejšími úřady vyzván k dobrovolnému rozejití. Zpěváci sice zpívali v lišovském kostele dál, ale už ne jako spolek. V roce 2005 byl sbor znovu oficiálně ustaven jako občanské sdružení Chrámový pěvecký sbor Bohuslav a registrován Ministerstvem vnitra České republiky. Ve svém názvu se přihlásil jako pokračovatel původního Kostelního zpěváckého spolku Bohuslav. V závěru roku 2015 byl sbor, jako původní občanské sdružení, přeregistrován v souladu s požadavky, vyplývajícími z příslušných ustanovení nového občanského zákoníku o spolkové činnosti, na spolkovou formu a nově registrován jako "zapsaná společnost."
V současnosti jsou členy sboru - Ivana Veberová, Marie Brázdová, Anna Vávrová, Marie Flíčková, Marie Benedová, Zdenka Chmelová, Amalie Prokešová, Jana Plávková, Blažena Hanzalová, Dagmar Malechová, Tereza Benedová, Jana Zabilková, Květa Kubicová, Hana Haisová, Anna Kubalová, Helena Haneflová, Mirka Brůžková, Jana Fiktusová,Roman Havel, Josef Fiktus, Jaromír Vostoupal, Václav Vávra, Ondřej Kubala, Stáňa Hulák, František Candra, Jaroslav Irmiš, Jiří Vávra, Pavel Výborný a sbormistr Jiří Hanzal.
Sbor Bohuslav hledá další členy. Budeme rádi, pokud i Vy přijdete a posílíte naše řady.
Kontakt na sbormistra:
Sbormistra chrámového sboru Bohuslav můžete kontaktovat na emailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno (Středa, 11 Duben 2018 12:42)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy