PostHeaderIcon Právní předpisy města

 

Obecně závazné vyhlášky města

- č.4/2019 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy atd.

- č.3/2019 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

- č.2/2019 OZV o místním poplatku z pobytu

- č.1/2019 OZV o místním poplatku ze psů

- č. 2/2017 OZV o omezení provozní doby hostinských provozoven na území Města Lišov

- č.1/2017  OZV o nočním klidu

- č.1/2013  OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

- č.3/2010     OZV,kterou se zrušují OZV č.2/2003, č.3/2003, č.10/2003 a   č.11/2003
- č.2/2010     O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním materiálem na území města Lišov
- č.1/2010   O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Lišov
- č.1/2009     Ruší OZV o městské policii
- č.1/2008    O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
- č.5/2006   Stanovení úhrady vodného a stočného
- č.4/2006   Změna č.7 územního plánu
- č.2/2006    Změna č.2 územního plánu
- č.1/2006    Změna č.5 územního plánu
- č.5/2005    Stanoví část společného školského obvodu ZŠ
- č.4/2005    Zrušuje OZV č.3/2001 o údržbě míst.komun. a průj.úseků silnic
- č.3/2005   Změna územního plánu města Lišov č.4
- č.8/2004    Ruší OZV č.7/2003 (o příspěvku na částečnou úhradu neinv.nákl.MŠ
- č.7/2004    Požární řád
- č.5/2004    Změna územního plánu města Lišov č.3
- č.3/2004    Změna územního plánu města Lišov č.2
- č.2/2004    Změna územního plánu města Lišov č.1
- č.5/2003    O závazných částech regulač.plánu rybník Dvořiště
- č.3/2001    O závazných částech územního plánu města Lišov

Nařízení

- č.1/2016   Tržní řád
- č.1/2009   Nařízení o zimní údržbě
- č.3/2006   Nařízení změny č.1/2006 o stavební uzávěře města Lišov

 

Řád veřejného pohřebiště

- Lišov                             zde
- Dolní Slověnice             zde

 

Aktualizováno (Úterý, 03 Březen 2020 12:02)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy