Zákon č. 159/2006  Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, je povinností veřejného funkcionáře oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu získaných za dobu výkonu funkce, popř. finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Ve lhůtách stanovených tímto zákonem, po celou dobu výkonu funkce, podávají veřejní funkcionářii čestné prohlášení formou „Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích“. Registr těchto oznámení vede příslušný evidenční orgán jak v listinné tak i v elektronické podobě na předepsaných formulářích.

Do registru vedeného příslušným evidenčním orgánem je možné nahlédnout jak v písemné tak v elektronické podobě na základě žádosti uplatněné u správce registru tajemníka Městského úřadu Lišov, Jana Kudlaty, tel. 387 007 913, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.lisov.cz. Žádost lze podat osobně u evidenčního orgánu, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky do elektronické podatelny služeb evidenčního orgánu opatřené zaručeným elektronickým podpisem.
Pro vstup k nahlížení do registru v elektronické podobě je nutné požádat správce registru o přidělení uživatelského jména a hesla k přístupu do registru, které  se vydává po vyplnění a ověření žádosti (§ 13, odst. 4 zákona).


Další informace
Prázdný formulář Čestného prohlášení
Zákon l59/2006 Sb., o střetu zájmů
Seznam veřejných funkcionářů
Žádosti a formuláře o nahlédnutí do registru
- v listinné podobě
- v elektronické podoběVstup do registru

Aktualizováno (Čtvrtek, 10 Leden 2019 13:01)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy