Adresa:Tř.5.května 129
           373 72 Lišov

Knihovnice: Iva Knyttlová
Telefon : 387 994 191
Email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

ŘEKLI O KNIHÁCH:

Miroslav Horníček:
Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte. Jestliže ještě nezahynula nezájmem čtenářů, je to zásluhou několika jedinců, kteří ji nesou dějinami, ve svých statečných srdcích a moudrých hlavách. Čeká! Čekám, až se mé srdce stane natolik statečným a moje hlava natolik moudrá, abych ji otevřel i já.

Karel Čapek:
Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.

Jan Amos Komenský:
Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.

Výpůjční doba:

pondělí:              09:00 - 11:00
                           12:00 - 17:30
středa:               09:00 - 11:00
                           12:00 - 17:30
čtvrtek:              09:00 - 11:00
                           11:30 - 15:30

Na základě požadavků čtenářů se  vypůjčuje současně pro dospělé i pro děti a byla rozšířena výpůjční doba na 21 hodin týdně.

Čtenářem knihovny se stane každý zájemce po vyplnění přihlášky a zaplacení registračního poplatku na 1 rok. Děti do 15ti let se stávají čtenáři se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo zákonného zástupce.


Registrační poplatek na 1 rok:      dospělí    50,-  Kč
                                                 dítě         20,-  Kč

Výpůjční lhůta u běžných knih a časopisů je 1 měsíc. Na požádání čtenáře může být prodloužena. Nevrátí-li čtenář vypůjčené knihy ve stanovené lhůtě, zaplatí poplatek z prodlení. Čtenáři jsou povinni se řídit výpůjčním řádem knihovny.

Počet svazků v knihovním fondu: 13 585
Počet čtenářů:  398                
Z toho do 15 let:  162          

Městská knihovna poskytuje tyto služby:
• Půjčování knih prezenčně i absenčně
• Pro čtenáře přístup k internetu  ve výpůjční době knihovny zdarma
• Meziknihovní výpůjční služba
• Rezervace vypůjčených dokumentů
• Posílání upomínek a oznámení o rezervaci e-mailem
• Možnost prodlužování výpůjček e-mailem
• Zapojení do projektu Měsíc čtenářů, Týden knihoven a Noc s Andersenem
• Propagace kulturních akcí města
• Kolektivní akce pro školy a školní družinu
• Výstavy, besedy a přednášky pro veřejnost

Knihovní řád - zde

 

Knihovny v místních částech Lišova:

Knihovna Vlkovice  - knihovnice Patricie Bohony
výpůjční doba: pátek 17.00 - 19.30 hod.,

Knihovna Velechvín   - knihovnice Marie Tutterová
výpůjční doba pátek:  17.00 - 19.00 hod.

Knihovna Kolný - knihovnice Marta Šaflerová
výpůjční doba:  pondělí - 11.00 -13.00 hod.  

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

  

Aktualizováno (Středa, 01 Červenec 2020 11:51)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy