Cenu kvality v sociální péči, soutěž o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice, pořádá již od roku 2004 redakce časopisu Péče o seniory ve spolupráci s Radou kvality ČR. Jedná se o významný projekt s celkově vysokým kreditem v rámci Národního programu podpory kvality v ČR. V letošním roce v ní uspěla i jedna z jihočeských sociálních služeb, a to Chráněné bydlení Naplno, které je součástí Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec.

Chráněné bydlení Naplno obdrželo svou vítěznou Cenu kvality v kategorii poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením během slavnostního udílení cen v úterý 5. listopadu 2019 v prostorách Rytířského sálu Senátu Parlamentu ČR. Zástupci služby ji přebírali z rukou místopředsedy Senátu pana Milana Štěcha, senátorky Emílie Třískové, patronky ceny Gianny Conti a dalších významných hostů.

„Cena kvality je zásluhou všech zaměstnanců Chráněného bydlení Naplno a vizitkou jejich dlouhodobě vysoce profesionálního přístupu k práci s lidmi se zdravotním postižením, zdůraznil při předávání ředitel Centra sociálních služeb, Ing. Jiří Blížil.“

Chráněné bydlení Naplno patří mezi služby, které mají jasnou vizi, stále na sobě pracují, hledají dobrou praxi a cesty ke zlepšení zejména asistence a vztahu ke klientům. Služba také dlouhodobě a opravdově usiluje o zrovnoprávnění společenského postavení lidí s postižením, o inkluzi v rámci občanských komunit, ve kterých klienti bydlí. Velký důraz klade na dobrou asistenci, přístup ke klientům i kvalitní výběr, podporu a vedení zaměstnanců.

Vedoucí oceněné služby Mgr. Aleš Adamec k tomu dodává: „Chceme po našich zaměstnancích, aby přistupovali ke své práci naplno, kvalitně, čestně a bez výmluv. Aby ji vnímali jako poslání, a snažili se být pro ostatní příkladem dobré praxe. Nejen kvůli nám, ale i kvůli veřejnosti, aby věděla, že i lidé s postižením mohou žít běžným životem, pokud dostanou potřebnou kvalitní asistenci.“

Název služby „Naplno“ vyjadřuje dlouhodobou vizi organizace umožnit lidem s postižením žít svůj život naplno a svobodně, mimo svazující limity institucionálního prostředí. Užívat si v něm plnohodnotně práva, ale nést za něj také kus své odpovědnosti a souvisejících povinností.  

Zároveň se jedná o službu, která si za svou existenci získala i velmi dobré jméno mezi ostatními sociálními službami napříč ČR. Svou dobrou praxi prezentuje nejen formou stáží, ale také při různých odborných konferencích nebo seminářích, účastí v odborných pracovních skupinách nebo platformách, které usilují o kvalitativní změny sociálních služeb a zlepšení postavení lidí s postižením.

Cílem Ceny kvality je hledat, podporovat a každoročně morálně oceňovat ty jednotlivce a instituce, kteří vytvářejí vysoce kvalitní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele všech typů sociálních služeb. Každá nominovaná sociální služba přitom prochází pečlivým dvoukolovým hodnocením. Součástí udílení Cen kvality je pak i každoroční jmenování Osobnosti sociálních služeb i udílení Cen sympatie výjimečným zaměstnancům sociálních služeb napříč všemi profesemi.

 

Mgr. Aleš Adamec, vedoucí Chráněného bydlení Naplno

737236929, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner