Prezident republiky vyhlásil rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 4/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. 1. 2019, volby do Evropského parlamentu dne 24. - 25. 5. 2019.

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obeního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Případně voliči, který je státním občanem České republiky, vydá voličský průkaz zastupitelský úřad, v jehož územním obvodu má volič bydliště a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to

-          osobním doručením nejpozději 22. května 2019 do 16.00 hodin,

-          písemně s úředně ověřeným podpisem tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 do 16.00 hodin nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email)

 

Městský úřad Lišov předá voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej zašle na uvedenou adresu. 

Žádost o vydání voličského průkazu zde
Plná moc zde

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP pro občany jiných členských států EU zde

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019 zde

Aktualizováno (Pondělí, 08 Duben 2019 11:57)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner