Prezident republiky vyhlásil rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 4/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. 1. 2019, volby do Evropského parlamentu dne 24. - 25. 5. 2019.

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obeního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Případně voliči, který je státním občanem České republiky, vydá voličský průkaz zastupitelský úřad, v jehož územním obvodu má volič bydliště a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to

-          osobním doručením nejpozději 22. května 2019 do 16.00 hodin,

-          písemně s úředně ověřeným podpisem tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 do 16.00 hodin nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email)

 

Městský úřad Lišov předá voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej zašle na uvedenou adresu. 

Žádost o vydání voličského průkazu zde
Plná moc zde

 

Aktualizováno (Čtvrtek, 07 Únor 2019 09:50)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner