projekt hasicska zbrojnice

Jako doprovodný text tam může být uvedeno toto:

Město Lišov podalo v roce 2016 žádost o dotaci na projekt : „Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lišově“, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva „Stanice integrovaného záchranného systému“, která je určena na úpravy prostor stanic integrovaného záchranného systému (IZS). Během března letošního roku jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro tento projekt  ve výši 5.048.251,- Kč (90% dotace) z celkových 5.609.168,- Kč.

Cílem projektu je dosáhnout takového stavu, kdy bude objekt hasičské zbrojnice využívané Jednotkou sboru dobrovolných hasičů v Lišově nově zmodernizován, bude optimalizováno jeho fungování a dojde ke zlepšení zázemí této stanice. Pro dosažení tohoto stavu budou realizovány různorodé stavební úpravy, které budou zahrnovat např. instalaci nových sekčních zateplených vrat, dále zateplení budovy včetně výměny oken a vstupních dveří za plastové, či např. instalací systému injektáží a provedením nové hydroizolace. Stavební úpravy se budou týkat také rozšíření zádveří, což zajistí dostatečnou manipulační plochu a v případě zásahu dostačující krytý prostor, a v neposlední řadě bude tímto vyřešen také problém se zatékáním srážkové vody do objektu. Dále bude vybudována šatna se sociálním zařízením a sprchou. Bude též provedena kompletní rekonstrukce vnitřních instalací. Projekt má tedy jasný hlavní cíl, kterého bude dosahováno prostřednictvím mnoha dílčích cílů tvořených různými činnostmi, které ovšem mají všechny společné jádro, a to modernizovat a zlepšit zázemí objektu hasičské zbrojnice JSDH Lišov.

Aktualizováno (Úterý, 29 Leden 2019 08:49)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy