EU fond soudrznosti

Zateplení KD Lišov I. etapa

Projekt je zaměřen na zajištění energetických úspor budovy kulturního domu v Lišově. Hlavním cílem projektu je dosažení energetických úspor v budově kulturního domu v Lišově. Splněním tohoto hlavního cíle budou naplněny i dva specifické cíle projektu, kterými jsou snížení nákladů na provoz kulturního domu a zlepšení životního prostředí. Zlepšením životního prostředí je myšleno zejména snížení emisí skleníkových plynů a tuhých látek. Ke snížení spotřeby energie dojde zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, zejména zateplením obvodového pláště budovy, zateplením střešní konstrukce a podlahy, výměnou otvorových výplní (okna, dveře), výměnou zdroje tepla a realizací dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 Více informací zde

Aktualizováno (Čtvrtek, 01 Listopad 2018 11:08)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy