PostHeaderIcon Formuláře

FORMULÁŘE  NÁSLEDUJÍCÍCH  ODBORŮ:

Odbor územního plánu, výstavby a životního prostředí :         
KÁCENÍ DŘEVIN
ODNĚTÍ PŮDY ZE ZPF
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ UZEMÍ
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO ZCELOVÁNÍ POZEMKŮ
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání společného povolení
Oznámení záměru
Společné oznámení záměru
Ohlášení stavby
Žádost o stavební povolení
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Ohlášení dokončení stavby
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Oznámení změny v užívání stavby
Ohlášení odstranění
OZNÁMENÍ STANOVIŠTĚ VČELSTEV
Žádost o přidělení č.p.

 

 

Aktualizováno (Pondělí, 02 Březen 2020 10:09)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy