Zážitkový den pro děti a rodiče - více informací zde

 

Projekt Režim Ukrajina pomůže firmám s dlouhodobým nedostatkem pracovníků

 


Od loňského roku probíhá pod ministerstvem průmyslu a obchodu pilotní projekt Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny.

Nový, aktuální a očekávaný projekt Režim Ukrajina je zacílený naopak na profese středně a nízko kvalifikované. Hospodářská komora České republiky je jedním z garantů tohoto projektu a má v případě splnění všech podmínek také prostřednictví vybraných krajských hospodářských komor právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina.„Zpracovali jsme pro podnikatele co nejstručnější a nejvýstižnější informace k tomuto projektu. Velmi rádi pomůžeme jak s administrací dokumentů, tak s případným zprostředkováním ukrajinských pracovníků,“ informoval ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.„Zaměstnavatelé musí nejprve neobsazené pracovní místo nabídnout prostřednictvím Úřadu práce občanům České republiky. Až tehdy, nebude-li volné pracovní místo ani po 30 dnech obsazené, bude pozice zařazena do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny,“ sdělila Lenka Vohradníková, ředitelka oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice.Pokud má firma vytipované ukrajinské uchazeče a zašle na Jihočeskou hospodářskou komoru žádost, jejíž kompletní náležitosti lze najít na webu www.jhk.cz, komora bez prodlení žádost zpracuje a zašle na všechna dotčená ministerstva. Na základě podkladů a uvedeného telefonního kontaktu vyzve Generální konzulát ve Lvově ukrajinského uchazeče, aby se přímo ve stanovený čas dostavil na konzulát k pohovoru, a to se všemi potřebnými dokumenty. Pokud budou všechny tyto dokumenty v pořádku, bude za šedesát dnů rozhodnuto o udělení víza. „Za první měsíc podaly přes Hospodářskou komoru České republiky firmy žádosti na 120 ukrajinských uchazečů a u několika dalších žádostí řešíme chybějících podkladové materiály. V následujících měsících lze očekávat velký nárůst žádostí, neboť dotazů k tomuto projektu denně prudce přibývá. V případě zájmu o zařazení do projektu Režim Ukrajina by nás firmy měly kontaktovat co nejdříve, protože sledujeme velký zájem z celé České republiky a čas tedy bude, především z kapacitních důvodů na Generálním konzulátě ve Lvově, hrát významnou roli,“ zdůraznila Lenka Vohradníková.

 

Dotazy je možné zasílat na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Jaký přínos má Jihočeská hospodářská komora pro své členy?

Hospodářské komory v České republice jsou zřízené ze Zákona o hospodářské a agrární komoře, který kromě zákonných povinností udává také základní rámec jejich činnosti. Neudává již bohužel kompetence a zdroje financování. Jsme tedy dobrovolné sdružení podnikatelů, které se díky podpoře firem samotných stará nejen o své členy, ale právě i o podnikatelské prostředí v regionu.

Přínos pro firmy, pro členy Jihočeské hospodářské komory (JHK), je rozličný, víceúrovňový a logicky také závislý na samotné aktivitě členské firmy směrem k nabízeným službám. Nabídka a využití služeb JHK rovněž velmi závisí na velikosti firmy i na jejím zacílení, co se obchodních partnerů týče. Pro malé a střední firmy jsou důležitými aktivitami JHK například propagace (formou osobních prezentací, ale i elektronickou a tištěnou) nebo podnikatelské poradenství, kdy se na JHK s důvěrou obracejí ve všech oblastech podnikání. Pro větší podniky je zcela zásadní efektivní pomoc JHK při řešení nedostatku pracovních sil, ale také například kompletní nabídka vzdělávání. Díky výborné symbióze všech aktérů trhu práce v Jihočeském kraji, o kterou se JHK velmi zasadila a každodenně o ni svými aktivitami pečuje, se zde na jihu velice daří spolupráci firem a škol (exkurze, praxe, Burzy pracovních příležitostí, Burzy škol, aktivity Klubu personalistů při JHK), ale také komunikaci mezi firmami a státní správou či samosprávou (Sektorové dohody, Pakt zaměstnanosti, různé pracovní skupiny apod).

Zcela zásadním přínosem členství v JHK je organizace a nabídka mnoha a mnoha podnikatelských setkání - oborových, propagačních, společenských, VIP, diskusních. Jen za rok 2016 měli členové JHK možnost zúčastnit se na 40 těchto setkání. Firmy se potřebují setkávat, diskutovat spolu, navazovat nové obchodní vztahy a kooperovat. To funguje jak vzájemně ve členské základně, tak i navenek, kupříkladu při kooperačních setkáních se zahraničními subjekty, které organizujeme.

Podstatné tedy je, co firma potřebuje a my na její požadavky zareagujeme. Nemůže sehnat zaměstnance? Hledáme řešení v jednání s úřady práce, školami či se díváme do zahraničí. Potřebuje firma rozšířit provoz? Zjistíme, kde lze získat financování či podpory, předáme kontakty na dodavatele, iniciujeme jednání se zástupci měst a obcí. Utváříme tedy činnost Jihočeské hospodářské komory dle potřeb našich členů. Jinak řečeno, to, co děláme, určují a řídí právě členské firmy v Jihočeském kraji.

Jihočeská hospodářská komora má v současné době 1300 členů a pokrývá celé území Jihočeského kraje prostřednictvím svých oblastních kanceláří v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Písku, Prachaticích, Strakonicích, Táboře, Jindřichově Hradci, Třeboni a Milevsku. Dveře jsou otevřeny všem firmám.

 

Aktualizováno (Pondělí, 12 Červen 2017 08:42)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner