Nově spuštěná registrace na portále Impulsprokarieru.cz poslouží firmám, školám i žákům

Asistenční centrum projektu Impuls pro kariéru a praxi, které funguje od ledna loňského roku při Jihočeské hospodářské komoře, nově spustilo možnost registrace firem na portále impulsprokarieru.cz. Zaměstnavatelé se díky registraci dostanou blíže k samotným žákům, učitelům, ale i k rodičům. Každý jihočeský zaměstnavatel tak získá možnost oslovit středoškoláky s nabídkou krátkodobé i dlouhodobé praxe a může uveřejnit inzeráty volných pracovních pozic, vhodné pro absolventy.

Poté, co Asistenční centrum na začátku nového školního roku spustilo webové stránky www.impulsprokarieru.cz s databází středních škol a bezplatným zájmovým testem pro žáky druhého stupně základních škol, přichází v polovině dubna s další novinkou.

Díky vznikající databázi jihočeských zaměstnavatelů získají žáci středních škol další možnost, jak si samostatně vyhledávat praxe či stáže ve firmách. Firmy se díky této spolupráci snadněji dostanou k talentovaným žákům, kterým mohou následně nabídnout spolupráci již při samotném studiu. Žáci si tím splní nejen povinnou středoškolskou praxi, ale mohou s firmou navázat dlouhodobou spolupráci s příslibem zajímavého pracovního uplatnění po absolvování studia,“ vysvětluje fungování portálu Petr Rejnek z Jihočeské hospodářské komory, který dodává, že portál je oboustranně přínosný jak školám, tak firmám: „Zaměstnavatelům k jejich prezentaci poslouží firemní profil, kde kromě praxí a pracovních pozic mohou nabídnout školám besedy, exkurze a praktické workshopy přímo v provozu podniku. Díky filtrům si školy snadněji vyhledají lokální firmu, která jim nejlépe pasuje do jejich vzdělávacího plánu.“

Databáze firem se tak stane nejen další pomůckou pro kariérové poradenství na základních školách, ale dojde také k rozšíření nabídky středoškolského odborného vzdělávání přímo ve firmách. Vedle fungujícího seznamu jihočeských středních škol, ve kterém lze filtrovat podle oborů, okresu či formy studia, mohou žáci druhého stupně na základních školách využít testovacího online kariérního nástroje Salmondo. Tento nástroj může pomoci s výběrem střední školy žákům, kteří ještě nemají o své budoucí profesi jasno. Webová aplikace je pro žáky po registraci zcela zdarma a umožní jim poznat své silné a slabé stránky a následně je nasměrovat k oboru studia, který by jim podle výsledků kariérního testu pasoval. S vyhodnocením těchto testů pomohou výchovní a kariéroví poradci na školách.

Do aktivit Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi jsou zapojeni i výchovní poradci a další pedagogové, kterým výsledky on-line testů pomohou při kariérovém poradenství. Umožní jim to efektivněji pracovat s žáky a jejich rodiči. Díky tomuto nástroji se mohou více zaměřit na zlepšování slabších stránek žáka, nebo mu sestavit konkrétní plán, jak uspět v přijímacím řízení na střední školu.

Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi vzniklo v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Kontakt:

Bc. Petr Rejnek | Projektový manažer

Jihočeská hospodářská komora

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel.: +420 725 757 413

 

 

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora je sdružení podnikatelů, které funguje již 17 let. Stěžejní činností Jhk je podpora podnikání, a to jak prostřednictvím poskytování služeb členům Jhk, tak i informačního servisu ostatním podnikatelům, včetně podnikatelů začínajících. Ročně Jhk uspořádá 160 vzdělávacích seminářů a workshopů, zodpoví přes 2 000 dotazů a vedle řady networkingových akcí nabízí i další specializované služby. Jako zástupce podnikatelů vyvíjí Jhk aktivity, které napomáhají souladu nabídky a poptávky na trhu práce. Jhk působí v rámci celého Jihočeského kraje. Své zastoupení má prostřednictvím oblastních kanceláří ve všech okresních městech jižních Čech, spolu s kanceláří v Milevsku a Třeboni.

Veletrhy práce šetří čas zájemcům o zaměstnání i firmám

Veletrhy práce, které pořádá Jihočeská hospodářská komora spolu s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., v předchozích letech zaznamenaly velký úspěch. Jen v minulém roce se účastnilo přes 100 firem a veletrhy navštívilo na 1 200 účastníků z řad žáků, studentů, zájemců v evidenci Úřadů práce, ale i široké veřejnosti. I letos bude možné Veletrhy práce navštívit ve všech sedmi regionech kraje.

 

„Veletrhy práce, které organizuje Jihočeská hospodářská komora, probíhají na sedmi místech Jihočeského kraje, aby byly dostatečně přístupné pro osoby hledající zaměstnání. Cílem je propojit zájemce o zaměstnání se zaměstnavateli, tedy shromáždit v jeden okamžik všechny firmy s nabídkou práce a seznámit účastníky s požadavky na konkrétní pracovní pozice. To pro firmy může znamenat významné zviditelnění na trhu práce,“ vysvětluje fungování veletrhů Veronika Vicková, odborný garant projektu FlexiSTART do práce, který je financován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.

Ten je realizován Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. a zaměřuje se na zvyšování kvalifikace osob znevýhodněných na trhu práce, které mohou po absolvování kurzu snáze získat práci prostřednictvím flexibilních forem zaměstnání. Třeba právě i díky návštěvě Veletrhu práce.

Zájemci o práci mají na veletrzích velkou výhodu v tom, že si mohou provést svůj vlastní průzkum mezi několika firmami, a to v jeden čas a na jednom místě. Dozví se o volných pracovních místech najednou větší množství informací než z klasického inzerátu, navíc se při těchto osobních pohovorech na Veletrzích práce nejedná o formální pohovory s přesnými pravidly. Každý účastník má možnost přinést svůj životopis a při osobním setkání ho v případě zájmu nechat zaměstnancům firmy, což při přihlášení do kola pohovorů může znamenat, že se člověk nestává jen anonymním kandidátem posuzovaným dle zaslaného životopisu, ale má již konkrétní tvář. 

 

V Jihočeském kraji se budou Veletrhy práce konat v sedmi okresních městech regionu:

·         26. 03. 2019 - České Budějovice,

·         26. 03. 2019 – Písek,

·         02. 04. 2019 - Český Krumlov,

·         10. 04. 2019 – Prachatice,

·         16. 04. 2019 – Tábor,

·         17. 04. 2019 – Strakonice,

·         25. 04. 2019 - Jindřichův Hradec.

 

V uvedených termínech v jednotlivých městech tak lze získat nedocenitelné informace umožňující lepší orientaci na trhu práce a lepší směřování pracovní kariéry.

 

 

 

Kontakt:

Bc. Dominika Krejčířová | Manažerka PR a propagace

Jihočeská hospodářská komora

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel.: +420 601 085 079

 

 

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora je sdružení podnikatelů, které funguje již 17 let. Stěžejní činností Jhk je podpora podnikání, a to jak prostřednictvím poskytování služeb členům Jhk, tak i informačního servisu ostatním podnikatelům, včetně podnikatelů začínajících. Ročně Jhk uspořádá 160 vzdělávacích seminářů a workshopů, zodpoví přes 2 000 dotazů a vedle řady networkingových akcí nabízí i další specializované služby. Jako zástupce podnikatelů vyvíjí Jhk aktivity, které napomáhají souladu nabídky a poptávky na trhu práce. Jhk působí v rámci celého Jihočeského kraje. Své zastoupení má prostřednictvím oblastních kanceláří ve všech okresních městech jižních Čech, spolu s kanceláří v Milevsku a Třeboni.

Tisková zpráva Jihočeské hospodářské komory, 28. února 2019

 

 

Veletrh dotačních a inovačních příležitostí bude poprvé hostit zástupce VŠ a výzkumných organizací

Ve středu 6. března 2019 se v českobudějovickém hotelu Clarion uskuteční již 3. ročník Veletrhu dotačních a inovačních příležitostí organizovaného agenturou CzechInvest, jehož partnerem se stala i Jihočeská hospodářská komora. Pestrý program přinese nejnovější informace o aktuálních dotačních příležitostech a podporách v rámci České republiky.

 

„V rámci letošního 3. ročníku Veletrhu dotačních a inovačních příležitostí, který se koná již 6. března v hotelu Clarion, bude nově probíhat Jihočeský den vědy, kde se poprvé představí i zástupci vysokých škol a výzkumných organizací,“ představuje novinku akce Lucie Tomandlová, regionální projektová manažerka agentury CzechInvest.

CzechInvest je hlavním pořadatelem veletrhu, kde se nově budou vystavovatelé prezentovat také v rámci odborných přednášek, které představí různé spolupráce inovačních institucí s podnikatelskou sférou. Za Jihočeskou hospodářskou komoru (Jhk) vystoupí Šárka Bělohlavová, manažerka projektu Pohraniční region 4.0 společně.digitálně.utvářet (dále jen Pohraniční region 4.0) s tématem Jak vyzrát na digitalizaci. Účastníkům představí možnosti a aktivity projektů Jhk, díky kterým se firmy mohou zapojit do přeshraniční spolupráce mezi Jihočeským krajem a Bavorskem, dále se v této oblasti vzdělávat a přispět tak ke zvýšení inovačního potenciálu.

„S narůstající tendencí digitalizace dochází ke značným změnám ve výrobních procesech, v logistice i dodavatelských procesech. Jhk se snaží díky projektům Pohraniční region 4.0 a Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy zejména malým a středním podnikům přiblížit možnosti, jak na tyto změny vyzrát a včas na ně reagovat, aby neztratily konkurenční výhodu. To vše díky workshopům, seminářům a kooperačním setkáním ve spolupráci s odborníky a vědeckovýzkumnou sférou,“ nastiňuje obsah chystané přednášky Šárka Bělohlavová.

Program veletrhu bude letos opravdu pestrý. Rok od roku se totiž zvyšuje nabídka i ze strany vystavujících organizací, kterých se letos zúčastní 35. „Oproti loňskému ročníku je to nárůst o 20 organizací. Což nás samozřejmě těší, protože díky tomu je pak program různorodý a návštěvníci získají širší přehled o nabízených dotačních a inovačních příležitostech,“ pochvaluje si zvyšující se účast Lucie Tomandlová.

Návštěvníci si budou u výstavních stánků moci vyzkoušet virtuální realitu nebo inovativní nástroje ve vědě a výzkumu, prezentované výzkumnými organizacemi při příležitosti Jihočeského dne vědy.  

Program bude rozdělen do tří sálů, kde budou vystavovatelé od 09:00 do 14:00 hod. předávat informace o dotačních titulech a dalších možnostech podpor v České republice. Vstup na akci pro návštěvníky z řad podnikatelů, zástupců měst a obcí, ale i široké veřejnosti je zcela zdarma, není nutné se ani registrovat.

 

 Kontakt:

Bc. Dominika Krejčířová | Manažerka pro PR a propagaci

Oddělení PR a marketingu

 

Jihočeská hospodářská komora

Husova 9, 370 01 České Budějovice

Mob.: +420 601 085 079 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora je sdružení podnikatelů, které funguje již 17 let. Stěžejní činností Jhk je podpora podnikání, a to jak prostřednictvím poskytování služeb členům Jhk, tak i informačního servisu ostatním podnikatelům, včetně podnikatelů začínajících. Ročně Jhk uspořádá 160 vzdělávacích seminářů a workshopů, zodpoví přes 2 000 dotazů a vedle řady networkingových akcí nabízí i další specializované služby. Jako zástupce podnikatelů vyvíjí Jhk aktivity, které napomáhají souladu nabídky a poptávky na trhu práce. Jhk působí v rámci celého Jihočeského kraje. Své zastoupení má prostřednictvím oblastních kanceláří ve všech okresních městech jižních Čech, spolu s kanceláří v Milevsku a Třeboni.

 

V Českých Budějovicích dne 2. listopadu 2018

O svou budoucí profesi se zajímá stále více žáků a jejich rodičů

 

Říjnová účast na prezentacích středních škol a učilišť dokládá, že zájem o volbu povolání má stále více žáků a jejich rodičů. Hned první listopadový den se uskutečnila v pořadí již šestá prezentace s názvem Burza škol, tentokrát ve Vimperku v sále Kulturního informačního střediska, kam zavítaly i firmy z okolí nabízející žákům i absolventům praxi či pracovní nabídky. To, že je o burzy zájem i ze strany zahraničních vystavovatelů, potvrzuje účast rakouské školy z Bad Leonfeldneru. Jihočeská hospodářská komora spolu s partnery pořádá letos osm Burz škol. Sérii prezentací zakončí burza ve Strakonicích a Písku.

 

O tom, že je důležité si sehnat informace o nabídce středních škol ještě před podáním přihlášky, vypovídá stále se zvyšující účast. Jihočeská hospodářská komora (Jhk) ji zaznamenává jak ze strany středních škol a učilišť, které se zde prezentují, tak i ze strany základních škol. Ty berou na tyto akce žáky osmých a devátých tříd. Často s žáky přicházejí i sami rodiče. „Potěšující je určitě i zájem firem, které často doplňují bohatou paletu prezentací. To, jak bude vypadat budoucí povolání a v jakých firmách může žák po studiu sehnat zaměstnání, je při výběru střední školy důležité,“ hodnotí Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory a dodává, že zájem je veliký a Jhk očekává účast na téměř 5 000 účastníků.

 

Díky podobným typům akcí se mohou žáci dozvědět nejen o studiu, ale také o podmínkách na škole a mimoškolních aktivitách. Pestrost nabídky dokládá také účast vystavovatelů z jiných krajů. Mezi prezentujícími školami letos nechyběly ani školy z Brna, Znojma, Jihlavy, Havlíčkova Brodu či Benešova. Získat přehled o možnostech vzdělávání v jižních Čechách na jednom místě si pochvalují žáci, ale i jejich rodiče. Potvrzuje to i Jitka Říhová, maminka žáka deváté třídy ze ZŠ a MŠ Studená: „Chtěli jsme získat přehled o možnostech studia v okolí Jindřichova Hradce. Zaujal nás velmi pozitivní přístup jednotlivých vystavovatelů, od kterých jsme dostali dostatek informací pro další rozhodování.” Její syn Jakub k tomu dodává, že je pro něj rozhodující, aby ho studovaný obor bavil, zároveň je pro něj důležitá i dostupnost z místa bydliště. „Pomáhají mi testy od výchovného poradce, informace na internetu, dám ale také na názor rodičů. Mám taky možnost vše konzultovat s výchovným poradcem, už jsme navštívili Úřad práce v Jindřichově Hradci,“ uzavírá Jakub výčet institucí a nástrojů, které mu ke konečnému rozhodnutí, na kterou střední školu (SŠ) se bude hlásit, pomohly.

 

Úspěšná byla i Burza škol v Táboře, kam dorazilo více jak 1 200 žáků - přes 300 žáků základních škol z celého okresu a téměř 900 návštěvníků z řad veřejnosti. Kromě praktických ukázek činností z výuky si žáci také mohli vyzkoušet kariérní poradenství od místního Úřadu práce nebo jejich test zájmů. Pozornosti se dostalo žákyním ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel Tábor, které přímo v sále předváděly svůj cukrářský um při zdobení perníčků či flambování ovoce s možností ochutnávky. Pestrý program měli ale všichni vystavující, kteří přijeli například i z Vysočiny. Milan Dušák, ředitel Střední školy grafické v Jihlavě, potvrzuje, že má pro ně význam na burzu škol jezdit i z jiného kraje: „Obory tomu tak chtějí, fotografická filmová tvorba, animace a gameart jsou obory, které se prakticky jinde nevyučují, proto máme žáky z celé republiky.”

 

Zástupce ředitele pro odborný výcvik, pan Jiří Srp ze Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni, zase vysvětluje, že pro ně burza slouží nejen k propagaci, ale i jako možnost účastníkům obor rybářství vůbec představit: „Jsme poměrně atypický obor, a proto se snažíme žákům, kteří mají rybářství jen jako koníček, ukázat, co obor nabízí a že tento obor vůbec existuje. Mnohdy se snažíme oslovit lidi, kteří by se rádi tomuto oboru věnovali, ale nevědí, že se dá studovat, a to i na vysokoškolské úrovni, ” vysvětluje důvody pan Srp, proč se účastní burzy v Třeboni, ale i v jiných okresech Jihočeského kraje.

 

Helena Nekolová, ředitelka oblastní kanceláře Jhk v Českém Krumlově zase vyzdvihuje kooperaci s okolními firmami, které se na burzách také prezentují. „Podniky často spolupracují se středními školami i učilišti a umožňují učňům a žákům u sebe absolvovat povinnou praxi. Firmy tak prostřednictvím burz mohou oslovovat budoucí pracovníky, kteří získají během středoškolského studia potřebnou kvalifikaci,“ vysvětluje Nekolová. Výhodou této spolupráce je, že absolventi už často znají prostředí daného podniku a náplň práce, která je v budoucím povolání čeká. Podniky tedy již nemusí nové zaměstnance z řad absolventů speciálně zaškolovat. Burzy škol tak nejsou jen příležitostí pro vystavovatele z řad škol, ale i pro firmy a podnikatele.

 

Dle odhadů by letošní burzy, které se v průběhu listopadu budou konat ještě ve Strakonicích (6. 11.) a Písku (12. 11.), mohlo navštívit téměř 5 000 návštěvníků z řad žáků i rodinných příslušníků.

Tisková zpráva JHK ze dne 17. října 2018

 

Nový nástroj SALMONDO pomůže žákům s výběrem střední školy i pedagogům
v rámci kariérního poradentství

 

Žákům z jižních Čech, kteří si letos budou vybírat střední školu, by měl s volbou dalšího vzdělávání pomoci nový kariérní nástroj Salmondo. Ten by mohl snížit počty absolventů, kteří jsou dle šetření s vystudovaným oborem nespokojeni, a zároveň výchovným poradcům asistovat při práci v rámci kariérního poradenství na školách. Během podzimu zástupci Jihočeské hospodářské komory uspořádají pro ředitele a pedagogy praktické workshopy, kde je s novinkou seznámí, a také zahájí další etapu workshopů pro žáky ve firmách.

 

V letošním školním roce si bude v Jihočeském kraji vybírat střední školu přes 5 000 žáků základních škol (ZŠ), pro které je volba dalšího vzdělávání významným krokem v jejich profesním životě. Dle průzkumu portálu Profesia.cz až tři pětiny středoškoláků nepracuje v oboru, který vystudovali, z toho navíc až jedna třetina žáků nechce vůbec pracovat v oboru, který si k dalšímu studiu zvolili. Šetření od Národní ústavu vzdělávání mezi středoškoláky zase ukazuje, že poměrně častým důvodem nespokojenosti absolventů je ztráta zájmu o vystudovaný obor (30 %), přibližně 26 % dotázaných uvádí jako jeden z důvodů nespokojenosti nízké platové ohodnocení v oboru a 24 % špatné pracovní podmínky. K méně častým důvodům patří obtížné hledání zaměstnání (20 %) nebo nízká úroveň přípravy (18 %).

 

Podobným problémům spojeným s volbou dalšího vzdělávání či profese by měl pomoci nový kariérní nástroj SALMONDO, který by se postupně měl začít používat v rámci kariérního poradenství na ZŠ v jižních Čechách. „Jedná se o sadu online testů, vyvíjených s předními českými psychology, které žákům druhého stupně ZŠ pomohou ujasnit představy o tom, co je baví, na jaké pracovní pozice se hodí a jaká střední škola by pro ně mohla být ta pravá,“ popisuje nový nástroj metodik odborného týmu Jihočeské hospodářské komory (JHK) Petr Rejnek. Zástupci škol, které JHK od října postupně s aplikací seznamuje, se obecně shodují, že v současné době nemají k dispozici žádný podobný nástroj, který by jim práci s žáky v rámci kariérního poradenství usnadnil. Při realizaci kariérního vzdělávání se pedagogové také setkávají s malou časovou dotací, kterou na poradenství mají.

 

Výchovná poradkyně ze ZŠ Linecká 43 v Českém Krumlově paní Michaela Vosátková navíc potvrzuje, že samotní žáci o kariérní poradenství nemají v současnosti příliš zájem. „Mám konzultační hodiny pro žáky i rodiče, poradit se chodí ale jen málo z nich. Spíše si chodí pro různé informace o školách a o oborech a pro odpovědi na otázky spojené s procesem přijímaní na střední školy,“ dodává Vosátková. I takovým potížím, jako je nezájem žáků o poradenství, by mohl nový nástroj napomoci. Jak uvádí paní ředitelka ZŠ Smetanova Vimperk Dagmar Rückerová, Salmondo má oproti jiným metodám velkou přidanou hodnotu: „Program mluví jejich řečí, sdílet a komunikovat s přáteli po sociálních sítích je jim blízké, bude je to bavit.“

 

Ředitelé a zástupci ZŠ se od října účastní prakticky zaměřených workshopů, kde jim bude nový screeningový nástroj představen. „Díky Asistenčnímu centru, které vzniklo v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje, dojde v průběhu podzimu ke zpřístupnění nástroje Salmondo všem základním školám Jihočeského kraje a bude možné jej začít na školách používat. Setkávání s výchovnými poradci a dalšími pedagogy má sloužit k zaškolení výchovných poradců, kteří budou s nástrojem pracovat,“ doplnil informaci Petr Rejnek. Ředitelka Rückerová si nový nástroj po prvotním školení velmi pochvaluje. „Je to něco jiného, na žáky není vyvíjen tlak pouze ze strany školy, ale mohou se zapojit i rodiče skrze sdílené výsledky testu a své děti podpořit,“ uzavírá Rückerová.

V novém školním roce se uskutečnilo již pět ze čtrnácti naplánovaných workshopů pro výchovné poradce. Jedním z nich bylo i setkání ve Vimperku, kterého se zúčastnilo patnáct poradců ze základních škol. „Poradci se zde mohli prakticky seznámit se screeningovým nástrojem, a to jak z pohledu výchovných poradců, tak i z pohledu žáků, kteří budou mít k testům přístup zcela zdarma. Zástupci škol si vyzkoušeli, jak bude fungovat samotné testování žáků, ale i propojení aplikace na střední školy (SŠ) a nový web www.impulsprokarieru.cz, který bude za tímto účelem již brzy spuštěn,“ upřesňuje Petr Rejnek, který doplňuje, že důležité je nejen samotné testování, ale také vyhodnocení a interpretace výsledků testů. „Výhodou je také to, že každý žák bude moci přes svůj účet v aplikaci sdílet výsledky testů s rodiči, kteří se tak více zapojí do procesu kariérového rozhodování,“ zdůrazňuje Petr Rejnek.

 

Zvýšit úroveň kariérového poradenství na školách mají také workshopy pro žáky a jejich pedagogy do reálných provozů jihočeských firem. Jen v letošním roce uspořádala Jihočeská hospodářská komora přes stovku workshopů v podnicích, které si pochvalují nejenom učitelé a jejich žáci, kteří si tak mohou během návštěvy firmy udělat reálnou představu o tom, co konkrétně daná pozice v podniku obnáší, ale i samotní zaměstnavatelé, kteří komunikaci s mladou generací berou opravdu vážně.

 

 

Tisková zpráva JSRLZ ze dne 5. října 2018

Žáci z jižních Čech obstáli na soutěži Solar Car 2018 v německém Chemnitzu

 

 

Žáci z pěti středních škol z Jihočeského kraje se v Chemnitzu zúčastnili mezinárodní soutěže Solar Car 2018, jejímž cílem je středoškolákům atraktivně přiblížit technické a přírodovědné obory. Během týdenního pobytu v Německu tak celkem 10 žáků muselo zprovoznit svá solární auta a představit svou práci v angličtině. Tento nelehký úkol úspěšně zvládlo všech pět týmů a někteří dokonce zaujali porotu svým netradičním modelem.

 

Soutěž Solar Car patří v Německu k velmi známým a oblíbeným. Každoročně se koná v řadě německých regionů a vítězové z regionálních kol následně postupují do finále. Právě finálního kola se díky zapojení Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů (JSRLZ) do mezinárodního projektu CoCo+ mohli aktivně zúčastnit i žáci z jižních Čech. „Žáci tak získali nejen šanci porovnat své znalosti se svými vrstevníky z jiných zemí, ale přivezli si také nové zkušenosti a nápady,“ sdělila Zuzana Pavlasová, která má v Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů na starosti problematiku zkvalitňování odborného vzdělávání. Obdobné soutěže jsou také důležité i pro zjištění jazykové vybavenosti žáků. Účast českého týmu potvrdila, že angličtina již není pro středoškoláky problémem a podobné mezinárodní projekty pomáhají mimo jiné i k odbourání prvotní nervozity při vystupování žáků před větším publikem.

 

Příprava na soutěž Solar Car 2018 nebyla pro účastníky jednoduchá. Měli za úkol postavit z předem určených součástek solární auto, buď v kategorii Creative nebo v kategorii Direction Reverser. V kategorii Creative měli žáci poměrně volné pole působnosti a záleželo na jejich nápadu a kreativitě. Nejvíce porotu nadchlo solární auto ve tvaru sršně, které sestavil tým I-ON-TEAM tvořený žáky Filipem Jordákem a Filipem Hrdličkou z Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické, České Budějovice. Naopak v kategorii Direction Reverser museli žáci dodržet poměrně přísná pravidla a postavit auto, které se rychle pohybuje a současně je schopné samo změnit směr. Záleželo tedy na rychlosti, velikosti, ale i obratnosti solárního auta. S tím se nejlépe vypořádal tým SOLAR CAR 3000 RS ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, který tvořili žáci Stanislav Zemek a Petr Staňo. Ti také potvrzují, že nejobtížnější a nejdůležitější na celé soutěži bylo sestrojení samotného auta a prezentace připraveného plakátu na zadané téma s obrázky a informacemi v angličtině.

 

Příprava plakátu byla také jedním z povinných úkolů pro účast na soutěži Solar Car. Žáci museli nejprve připravit prezentaci na téma E-mobilita v našem regionu a následně ji představit odborné porotě. Přestože vystupování v angličtině před zahraniční porotou není vůbec snadné, žáci se s touto úlohou perfektně vypořádali a jak žák Petr Staňo doplňuje: „S jazyky a jejich použitím nemám moc velký problém, jazyková bariéra vznikala spíš hlavně z důvodu neznalosti němčiny.“

 

Během pobytu v Německu se žáci připravovali především na samotnou soutěž, ve volném čase také ale měli zajištěný pestrý program od organizátorů. „Žáci například navštívili středisko praktického vyučování a měli také možnost si prohlédnout historické centrum města při komentované prohlídce,“ vyjmenovává Dana Tvrzická, zástupkyně ředitele ze SPŠ automobilní a technické, České Budějovice,

 

která se celé soutěže také zúčastnila. Právě program a jeho komplexnost si soutěžící velmi pochvalovali: „Na projektu CoCo+ nás bavily společenské akce typu adaptačních her, lezení na umělé stěně, pečení hamburgerů, společná setkání, ale i prezentace naší práce před ostatními členy zahraničního týmu,“ zhodnotili žáci z týmu I-ON-TEAM.

 

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů je od října roku 2017 zapojená do realizace projektu CoCo+, který je spolufinancován z programu Evropské unie ERASMUS+ a má za cíl motivovat žáky ke studiu technických a přírodovědných oborů. Záměrem je zmíněné obory žákům středních škol atraktivně přiblížit, a to například formou účasti na technické soutěži SOLAR CAR, jejíž finále se letos konalo 21. září 2018 v německém Chemnitzu.

 

Foto 1:

První den aktivního seznamování s účastníky z dalších zemí (Maďarska, Chorvatka, ČR)

Tisková zpráva JHK ze dne 21. 9. 2018

 

Více jak 60 zástupců firem z jižních Čech i Rakouska projevilo zájem o spolupráci

To, že o společná setkání firem z jižních Čech i Rakouska v oboru kovoprůmyslu je zájem, potvrzují letošní čísla více jak 60 účastníků z dvanácti rakouských a třiadvaceti českých firem, kteří se ve středu 12. září sešli na společném Setkáním kovozpracujících firem 2018 na Hluboké nad Vltavou. To ve spolupráci s Advantage Austria Czech Republic uspořádala Jihočeská hospodářská komora již podruhé. 

Už od ranních hodin se ve středu 12. září 2018 v rámci akce Setkání kovozpracujících firem 2018 na Hluboké nad Vltavou začali scházet první zástupci jihočeských i rakouských firem s cílem potkat osobně potenciální dodavatele či odběratele a případně navázat novou spolupráci nebo se rovnou dohodnout na nových projektech. Jihočeská hospodářská komora (JHK) ve spolupráci s Advantage Austria Czech Republic, zastoupením rakouského hospodářství v Česku, připravila druhý ročník, který navázal na pilotní setkání uspořádané v roce 2016. V rámci tohoto ročníku probíhala jednotlivá B2B setkání koncipována dle předem daného harmonogramu.

Celou akci zahájili Luděk Keist, ředitel JHK, a Obchodní rada Rakouského velvyslanectví Christian Miller, kteří přivítali více než 60 účastníků z 12 rakouských a 23 českých firem. V průběhu celodenní akce se uskutečnilo více než 130 vzájemných setkání, v rámci nichž mohli účastníci nejen navázat nové obchodní kontakty, ale dozvědět se i podrobnější informace o daných společnostech a rozšířit si povědomí o firmách podnikajících v oblasti kovoprůmyslu. To potvrzuje i Heimo Walder z rakouské společnosti Kostwein, který však přiznává, že ne vždy dojde k následnému uzavření kontraktu či spolupráce. „Přinejmenším má ale člověk přehled o firmách, které v odvětví kovoprůmyslu působí a které může oslovit později,“ dodává Walder.

Obecně si zástupci firem ale tuto akci velmi pochvalují. Jak uvedl Pavel Kocourek, ředitel závodu společnosti Aspera, spol. s r.o.: „Každé takovéto setkání přináší nové příležitosti, ale samozřejmě záleží i na šikovnosti a možnostech dané firmy, jestli z takových setkání může do budoucna něco vzejít.“ Kocourek nám také sdělil, že na této akci není poprvé a již se účastnil prvního ročníku před dvěma roky. Opakovaně také jezdí na podobné události do zahraničí a potvrzuje, že pořádat oborově zaměřené akce podporující kooperaci firem rozhodně smysl má. „Tato akce má navíc tu výhodu, že jsou přímo cílené na konkrétní odvětví, firmy ví dopředu, jací účastníci zde budou, jak z rakouských, tak i českých firem, takže si můžete dopředu vybrat konkrétní společnost a jít cíleně na schůzku,“ doplňuje pan Kocourek.

Celá akce tak přispěla k rozvoji a navazování nových obchodních vztahů mezi firmami z jižních Čech a Rakouska, jejichž zástupci si vzájemně vyměnili mimo jiné i poznatky o směřování celého oboru.

 

 

 

 

 

 

 

Za Dobrodružstvím s technikou se vydalo přes 4000 návštěvníků

V technice je budoucnost. O tom se mohli přesvědčit tisíce dětí a rodičů při návštěvě výstavy Dobrodružství s technikou, kterou jako každý rok pořádala Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů a dalšími partnery.

 

Ačkoliv v minulosti zájem žáků o studium technických oborů spíše klesal, v dnešní době lze konstatovat, že technice opět svítá na lepší zítřky. To potvrzují například i statistiky Jihočeského kraje, který zaznamenal nárůst počtu žáků oboru Strojírenství a strojírenská výroba. Ten oproti roku 2012 vzrostl o 434 žáků, tj. nárůst až o 18,3 %. Příčin narůstající tendence může být několik. Jednou z nich je stále větší snaha a zájem firem spolupracovat se školami a děti tak k řemeslu vést, a tím změnit pohled na techniku a řemesla jako na moderní součást ekonomiky 21. století. „Pokud jde o technické vzdělávání, zaznamenáváme v posledních letech nárůst počtu žáků ve strojírenských oborech, i když počet žáků v posledních letech na středních školách stále klesal a udržet nárůst ve strojařině není zcela jednoduché. Takovým příkladem podpory techniky je výstava Dobrodružství s technikou, která začíná mít svou tradici. Nejen díky této výstavě se v Jihočeském kraji daří zvyšovat zájem o technicky zaměřené obory, byť ne o všechny. To je však dobrá známka, že technika je stále živá a bude i v budoucnu,“ uvedla Hana Šímová, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje a zároveň dodává: „V současné době zaznamenává Jihočeský kraj rovněž požadavky firem na kvalitní absolventy, a to nejen v technických oborech, ale i ve zdravotnických, gastronomických a zemědělských.  Faktem je, že technika se prolíná téměř ve všech oborech, bez ní to prostě nejde a nepůjde, ani v případě tzv. generace Průmysl 4.0.“   

 

Výstaviště České Budějovice hostilo interaktivní výstavu Dobrodružství s technikou ve čtvrtek 14. 6. 2018. Slavnostní otevření proběhlo v 10 hodin a ihned poté, co byla přestřihnuta pomyslná páska, vběhli do prostoru pavilonu T1 první nadšenci. Ráno ovládly pavilon především davy škol, které zde strávily celé dopoledne a není se čemu divit. K vidění zde bylo neuvěřitelných 250 technických vychytávek a vymožeností, které bylo možné si vyzkoušet na vlastní kůži.

 

Také odpoledne praskaly dveře pavilonu ve švech, to už na výstaviště přicházely rodiny s dětmi i zvědavci z řad veřejnosti. Vyžití zde našel opravdu každý bez rozdílu věku. „Velký dík patří především našim vystavovatelům, jejich nápady a exponátové průvodcovství vzbuzovalo v návštěvnících opravdové nadšení. Někteří dokonce zmínili, že by se tato akce mohla stát vícedenní záležitostí,“ uvedla Lenka Vohradníková, organizátorka akce z Jihočeské hospodářské komory. Jedním z vystavovatelů byla například společnost BCF s.r.o., jež představila svůj nejnovější projekt s názvem Virtual LAB by Holistic management – Jde o unikátní propojení psychologie a virtuální reality. „Návštěvníci si u nás mohli vyzkoušet aplikace, které ve firemním prostředí využíváme pro práci se syndromem vyhoření, při tvorbě firemní kultury, pro podporu kreativity a nebo také aplikace, jež využívají naši vrcholoví sportovci při své mentální a fyzické přípravě. Zájem byl opravdu veliký, celý den se tvořily fronty a těší mě, že se byli i někteří vystavovatelé sami informovat o možnostech využití této technologie při práci se zaměstnanci,“ zhodnotil Leoš Kubíček partner a jednatel BCF s.r.o.

 

Celá akce byla oživená programem, o který se postaralo divadlo ÚDiF, jež svojí science show předvedlo několik pokusů a fyzikálních experimentů, do kterých byly zapojeny i některé z přítomných dětí. Žádné ze stanovišť nezůstalo po celou dobu akce prázdné, dokonce někde si i děti musely vystát frontu. Velký zájem vzbuzovali například brýle simulující virtuální realitu nebo také 3D brýle, 3D zrcadla, trenažéry, Legoroboti, elektrická kola či elektromobily.

 

„Ti, kteří výstavu nestihli, ale i ti, kteří ji navštívili nebo se na ní podíleli, si mohou již dnes do svých kalendářů poznamenat termín pro další ročník Dobrodružství s technikou, a to 13. 6. 2019,“ podotkla na závěr Lenka Vohradníková.

 

Jihočeský kraj letos hostí udělování cen Cross Border Award

 

Přeshraniční fórum inovací letos opět uděluje ceny Cross Border Award (CBA). Letošní ročník se uskuteční v Alšově jihočeské galerii na Hluboké nad Vltavou. Ocenění za příkladnou přeshraniční spolupráci obdrží podniky a instituce z prostoru tří regionů – Jihočeského kraje, Dolního Bavorska a Horního Rakouska.

Ve čtvrtek 17. května se uskuteční společenská akce s názvem „Meet and Greet v trojzemí“. Již samotný název akce napovídá, že se bude jednat o setkání podnikatelů a představitelů prostoru tří zemí – Česka, Rakouska a Německa. Při této příležitosti dojde k udílení cen Cross Border Award – ocenění za příkladnou přeshraniční spolupráci. Setkání „Meet and Greet v trojzemí“ zastřešuje dvě přeshraniční události – „Ahoj sousede“ a „Cross Border Award“. „Program setkání je velmi pestrý. Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou exkurzí, přičemž jedna je po destinaci Hlubocko a druhá umožní návštěvníkům nahlédnout do prostor firmy Mektec CZ s.r.o.,“ přibližuje Alice Gregová, vedoucí zahraničního oddělení Jihočeské hospodářské komory (JHK), která spolu s představiteli hospodářských komor Dolního Bavorska a Horního Rakouska tuto akci pořádá.

Ceny Cross Border Award budou uděleny již po třinácté. Slavnostní zahájení a předání ocenění se uskuteční od 18:00 hod v prostorách Alšovy jihočeské galerie na Hluboké nad Vltavou. „Pořádání takovýchto akcí považuji za přínosné. Je potřeba vzájemné sousedské vztahy utužovat, rozvíjet a podporovat společný hospodářský prostor, to je úkol a smysl těchto setkání. Podnikatelé, tak mohou vzájemně sdílet informace, znalosti a vyměňovat zkušenosti, což vede k rozvoji regionu,“ podotkl Luděk Keist ředitel úřadu JHK.

Společenská akce „Meet and Greet“ v trojzemí je společnou iniciativou Jihočeské hospodářské komory, Hospodářské komory Horního Rakouska, Průmyslové a obchodní komory pro Dolní Bavorsko. Nad akcí Cross Border Award převzala záštitu hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.

 

 

Burzy práce nabídly nový start až 1 400 uchazečům o zaměstnání

Zástupci více než sedmi desítek podniků z Jihočeského kraje vystavovali na jaře na okresních Burzách práce. Zaměstnavatelé nabízeli více než 250 pracovních míst a jejich hlavním cílem bylo oslovit potencionální zaměstnance a informovat je o situaci na trhu práce. Burzy práce pořádala Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou.  

 

Technology, plánovače, obsluhy CNC strojů, konstruktéry, ale i kuchařky, cukrářky či pokladní hledaly firmy při Burzách práce, které se konaly začátkem roku 2018 po celém Jihočeském kraji. Burzy proběhly během měsíce března a dubna ve všech sedmi okresech Jihočeského kraje. Celkem zde vystavovalo 75 firem, což je oproti loňskému roku nárůst o třetinu. Nabízeno bylo přes 250 volných zaměstnání. Tento nárůst počtu volných pracovních míst potvrzují i statistiky úřadů práce, které evidují více než 250 tisíc volných míst, a to v době, kdy  míra nezaměstnanosti od dubna loňského roku klesla ze 4,4 % na 3,5 %.

 

„V současné době se potýkáme s neblahým trendem nedostatku kvalifikovaných pracovních sil,“ uvedl Václav Pauch, ředitel kontaktního centra Úřadu práce v Prachaticích a zároveň zmínil důležitost Burz práce: „hlavní výhodu Burz práce vidím v tom, že se na jednom konkrétním místě sejde více zaměstnavatelů najednou, kteří nabízejí pestrou škálu volných míst. Firmy zde mohou představit své požadavky na potencionální pracovní síly a my jako Úřad práce poté vysíláme naše uchazeče, aby se mohli o volné pozice ucházet.“

 

Burz práce se zúčastnili i žáci škol zaměřených na strojírenské, elektrotechnické, automobilní a jiné profese, které výběr povolání teprve čeká. Firmy v Jihočeském kraji dlouhodobě postrádají dostatek absolventů škol, kteří jsou zdatní právě v technicky zaměřených oborech. Například německá personální agentura zajišťující pracovní místa v německém pohraničí působící v jižních Čechách i mimo ně, kvůli získání nových uchazečů o práci pořádá i přednášky na školách. „Sebeprezentace je pro firmu velice důležitá. V Čechách máme celkem tři pobočky, a sice ve Strakonicích, v Klatovech a v Domažlicích. Aktuálně se zabýváme volnými místy z řad průmyslových oborů jako je zpracování dřeva, kovů, ale najdou se zde i místa pro ženy například v rámci pečovatelských služeb, které jsou v příhraničí velmi poptávané“, uvedl Viktor Brynda, zástupce firmy aartos Personalservice GmbH, který vystavoval na Burzách práce ve Strakonicích a Prachaticích. Doplnil také, že volba pracovní pozice je samozřejmě závislá i na znalosti německého jazyka: „pokud je kvalitní, jsme schopni zajistit i kancelářské pozice hlavně v logistice ve skladech.“

 

Při Burzách práce se v rámci krátkého představení vystřídalo u vystavovatelských firem několik stovek uchazečů o práci. Jednalo se nejen o lidi, kteří jsou v evidenci úřadů práce, ale i o zájemce o zaměstnání, kteří přišli na vlastní pěst a o akci se dozvěděli z novin.

 

Mezi tradiční účastníky Burzy práce v Českých Budějovicích patří strojírenský a slévárenský holding MOTOR JIKOV GROUP. „Aktuálně hledáme nástrojaře pro práci v Českých Budějovicích. Pro naše divize v Soběslavi pak sháníme mechaniky seřizovače, obsluhy obráběcích center a mistry,“ informovala personální ředitelka MOTORU JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová. „Burzy jsme se zúčastnili již po několikáté. Akce i její program byl perfektně zajištěný, střídal se u nás jeden uchazeč za druhým,“ doplnila personalistka MOTORU JIKOV Group a.s. Blanka Novotná.

 

Některé z vystavujících firem na Burzách práce našli své potencionální zaměstnance, avšak řada z nich vyslovila i své obavy. Po nových zaměstnancích touží sice všichni, ale uchazeči z řad studentů jsou pro ně mnohdy nedostatečně zkušení a nemají praxi a naopak, lidé evidovaní na úřadech práce jsou v některých případech nedůvěryhodní.

 

Burzy práce realizuje Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů v rámci projektu Cesta k práci, který je spolufinancován Evropskou unií. Partnerem projektu je Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí a Úřad práce. Na organizaci se spolupodílí také Jihočeská hospodářská komora.

 

 

 

Na jihu Čech odstartovaly bezplatné kurzy pro zaměstnance firem. Šanci na vzdělávání bude mít až 1000 osob.

Jihočeská hospodářská komora (JHK), která v současné době sdružuje na 1200 členů, zahájila na jaře letošního roku sérii bezplatných kurzů pro zaměstnance členských firem JHK. Během následujících dvou let tak bude na jihu Čech proškoleno přibližně 1000 osob, a to v celé řadě oblastí, od odborného, jazykového či IT vzdělávání až po technické kurzy.

Dnešní situace na trhu práce si žádá, aby se firmy stále více zasazovaly o rozvoj a další vzdělávání svých zaměstnanců. Smyslem je podpořit jejich motivaci, což může být motorem zvýšené produktivity práce a zároveň může do budoucna znamenat setrvání zaměstnanců na pracovišti. Firmy se tak čím dál více zajímají o profesní růst svých zaměstnanců a zvyšování jejich kompetencí a kvalifikace považují za nezbytnou součást udržení kroku s konkurencí. „V dnešní době, kdy se společnost digitalizuje, zvyšují se nároky na výrobu a technologie, nezaměstnanost klesá a firmy si přetahují své zaměstnance, je potřeba na tuto situaci reagovat. V prvním kole poptávkového řízení, kdy jsme jednotlivé firmy oslovili, vznikla poptávka po vzdělávání v hodnotě téměř sto milionů korun, což zdaleka předčilo naše očekávání,“ uvedl Luděk Keist, ředitel úřadu JHK.

Jihočeská hospodářská komora se zasazuje o podporu podnikatelského prostředí v Jihočeském kraji. Mezi její mnohé aktivity patří právě i podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. „Věřím, že díky těmto vzdělávacím kurzům přispějeme našim členským firmám k rozvoji a spokojenosti jejich zaměstnanců. Těší mě, že našim členům v tomto směru můžeme vyjít vstříc a cestu ke vzdělávání jejich zaměstnanců usnadnit,“ podotkl Luděk Keist.

V projektu je aktuálně zapojeno okolo 900 osob, které projdou různými vzdělávacími moduly v průběhu dalších dvou let. „Nabídka je opravdu pestrá. Připraveno je až 450 kurzů. Mezi nejpoptávanější patří zejména kurzy MS Office Excel, kurz Komunikace v obtížných situacích, kurz Vedení a koučink zaměstnanců, z odborných kurzů jsou to zejména svářečské kurzy či různé opakovací kurzy,“ přiblížila Olga Bakker, která je zodpovědná za koordinaci projektu.

Do kurzů se zapojila například i jihočeská společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. „Naši zaměstnanci navštěvují v rámci projektu IT kurzy. Doposud proběhly kurzy na textový editor MS Word a právě probíhá školení na MS Excel. Jednoznačný přínos kurzů je již nyní patrný, a to ve zlepšení pracovního výkonu zaměstnanců při každodenní práci s moduly tohoto kancelářského balíku,“ uvedl Karel Coufal, ekonomický ředitel společnosti.

Projekt Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory je spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie z Operačního programu Zaměstnanost. Zaměstnanci jsou vzděláváni v různých oborech, jako například obecné IT, specializované IT, jazyky, účetní kurzy, ekonomické a právní kurzy, měkké dovednosti a jiné další technické a odborné kurzy. Do kurzů je tedy možné zapojit celý profil firmy.

 

 

Technický příměstský tábor s Jihočeskou hospodářskou komorou v Prachaticích

V době jarních prázdnin se uskutečnil v Prachaticích Jarní příměstský tábor s názvem „Čáry máry fuk! Aneb pokusy v praxi“, který proběhl v prostorách Domu dětí a mládeže (DDM) v Prachaticích.

Pilotní forma technicky zaměřených příměstských táborů odstartovala poprvé loni v létě. Smyslem těchto táborů je rozšířit nabídku aktivit podporujících technické vzdělávání v Jihočeském kraji, a tím zvýšit zájem žáků o studium technických oborů.

Jihočeská hospodářská komora (JHK) obohatila letošní program v Prachaticích o technicky orientované volnočasové aktivity, které byly určeny pro děti MŠ a školního věku 1. - 5. třída. Program příměstského tábora zahrnoval tvořivou dílnu, stavebnice, hry a soutěže. Díky podpoře Jihočeského kraje z Dotačního programu na podporu technického vzdělávání, tak mohla JHK nakoupit stavebnice, které si děti mohly v rámci tábora vyzkoušet.

 „Stavěním modelů si děti celý týden testovaly svoji jemnou motoriku a technickou představivost“, přiblížila Kateřina Třísková, ředitelka oblastní kanceláře JHK V Prachaticích a zároveň dodává: „Podporovat technické a řemeslné obory v dnešní době má smysl. Společně s firmami, školami a dalšími partnery se snažíme probouzet v dětech zájem o techniku.“ Součástí technického programu o jarních prázdninách v Prachaticích byl i vypravený autobus dětí do jaderné elektrárny Temelín, kde se děti seznámily s výrobou energie.   

„Čtvrteční dopoledne poté patřilo v DDM řemeslu. V pravou truhlářskou dílnu se proměnila společenská místnost ve vile. Místní truhlář Karel Pojsl přinesl plnou bednu nářadí, dlát, hoblíků, pilek a krabici opracovaných drobných prkýnek. Pod odborným dohledem pana truhláře si děti sestavily stojánek na tužky,“ přiblížila Kateřina Třísková. „Já to s kladívkem umím!“ vykřikoval Jirka, jeden z žáků a dodal: „S tatínkem každou chvilku opravujeme mamince poličku na kytky a to moc mě to baví.“

Kateřina Třísková závěrem zhodnotila akci velmi pozitivně. „Jsem ráda, že děti strávily jarní prázdniny smysluplně. V technice je budoucnost a díky příměstskému táboru s mottem „Technika mě baví“ se o tom mohly přesvědčit na vlastní kůži.“

Projekt „Příměstské technické tábory“ je realizován za finanční podpory Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Podpora technického vzdělávání.

 

 

 

 

Zážitkový den pro děti a rodiče - více informací zde

 

Projekt Režim Ukrajina pomůže firmám s dlouhodobým nedostatkem pracovníků

 


Od loňského roku probíhá pod ministerstvem průmyslu a obchodu pilotní projekt Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny.

Nový, aktuální a očekávaný projekt Režim Ukrajina je zacílený naopak na profese středně a nízko kvalifikované. Hospodářská komora České republiky je jedním z garantů tohoto projektu a má v případě splnění všech podmínek také prostřednictví vybraných krajských hospodářských komor právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina.„Zpracovali jsme pro podnikatele co nejstručnější a nejvýstižnější informace k tomuto projektu. Velmi rádi pomůžeme jak s administrací dokumentů, tak s případným zprostředkováním ukrajinských pracovníků,“ informoval ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.„Zaměstnavatelé musí nejprve neobsazené pracovní místo nabídnout prostřednictvím Úřadu práce občanům České republiky. Až tehdy, nebude-li volné pracovní místo ani po 30 dnech obsazené, bude pozice zařazena do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny,“ sdělila Lenka Vohradníková, ředitelka oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice.Pokud má firma vytipované ukrajinské uchazeče a zašle na Jihočeskou hospodářskou komoru žádost, jejíž kompletní náležitosti lze najít na webu www.jhk.cz, komora bez prodlení žádost zpracuje a zašle na všechna dotčená ministerstva. Na základě podkladů a uvedeného telefonního kontaktu vyzve Generální konzulát ve Lvově ukrajinského uchazeče, aby se přímo ve stanovený čas dostavil na konzulát k pohovoru, a to se všemi potřebnými dokumenty. Pokud budou všechny tyto dokumenty v pořádku, bude za šedesát dnů rozhodnuto o udělení víza. „Za první měsíc podaly přes Hospodářskou komoru České republiky firmy žádosti na 120 ukrajinských uchazečů a u několika dalších žádostí řešíme chybějících podkladové materiály. V následujících měsících lze očekávat velký nárůst žádostí, neboť dotazů k tomuto projektu denně prudce přibývá. V případě zájmu o zařazení do projektu Režim Ukrajina by nás firmy měly kontaktovat co nejdříve, protože sledujeme velký zájem z celé České republiky a čas tedy bude, především z kapacitních důvodů na Generálním konzulátě ve Lvově, hrát významnou roli,“ zdůraznila Lenka Vohradníková.

 

Dotazy je možné zasílat na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Začínajícím podnikatelům podává pomocnou ruku Jihočeská hospodářská komora

Odhodlání začít podnikat je krokem k nezávislosti. Je to také velký skok do neznáma, na kterém je dobré mít svého průvodce. Takového společníka při startu do podnikání připravila Jihočeská hospodářská komora v podobě příručky pro začínající podnikatele s názvem „Jak začít podnikat“. 

Ze statistik, které vydala společnost CRIF vyplývá, že mladí se do podnikání nehrnou, a to z důvodu příliš velké byrokracie a nekomplexního umístění informací, které nejsou koncentrovány na jednom místě. Toto tvrdí i dvě pětiny začínajících podnikatelů. Dle jejich názoru nedisponují dostatečným množstvím informací potřebných k založení vlastního byznysu. Informace čerpají především od rodiny, známých a z internetu. Polovina z dotázaných uvedla absenci jakékoliv informace o podnikání ve škole, další třetina sice prvotní informace k byznysu ze školy má, nicméně je považuje za nedostatečné.

Jihočeská hospodářská komora je organizací, která sdružuje podnikatele v Jihočeském kraji. Podpořit podnikatele v jeho činnosti, je jedním z poselství Jihočeské hospodářské komory, která je připraví na začátky podnikání, dále jim doporučí, na jaké další instituce se lze obrátit, jaká je aktuální nabídka kurzů a vzdělávání pro podnikatele v Jihočeském kraji.

 „Obrací se na nás řada osob s různými dotazy týkající se podnikatelského prostředí. Ať už se jedná o stávající podnikatele, tak o lidi, kteří se svým podnikáním chtějí začít. Jelikož se u nás sdružuje čím dál více dotazů, které se týkají začátku podnikání, rozhodli jsme se připravit průvodce, který obsahuje souhrnný přehled o nejdůležitějších krocích při vstupu do podnikání,“ uvedl Luděk Keist, ředitel úřadu Jihočeské hospodářské komory. Začínajícím podnikatelům Jihočeská hospodářská komora nabízí další řadu zajímavých služeb, jako je například kurz Podnikatelské minimum, rekvalifikační kurz Základy podnikání či poskytuje asistence k zahájení podnikání a zároveň působí jako informační místo.

V Jihočeském kraji se otevírají začínajícím podnikatelům i další možnosti. Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. například úspěšně realizuje již druhý ročník startupového kurzu IdeaSTART, který nabízí 80 hodin workshopů a konzultací se zkušenými mentory. Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. ve spolupráci s Jihočeským krajem zase pro změnu v letošním roce vyhlásil startupovou soutěž s názvem Jihoczech.

„U obou těchto aktivit je Jihočeská hospodářská komora partnerem. Naší snahou je rozšiřovat nabídku služeb v regionu, a to nejen prostřednictvím našich činností, ale i partnerstvím s dalšími regionálními institucemi. Jihočeská hospodářská komora nabízí všem firmám a zájemcům o podnikání informační servis. Zájemci se tak mohou dozvědět, co kdo v kraji nabízí za podnikatelské služby, jaké jsou podpory pro podnikání napříč všemi evropskými, národními i regionálními programy, a na které místo je ideální se obrátit. Nezavíráme tedy před firmami dveře. Pokud informaci nevíme okamžitě, tak jí zjistíme, ověříme a předáme,“ říká Luděk Keist a zdůrazňuje, že právě to je posláním hospodářských komor.

 

 Inspiraci k podnikání dnes můžeme najít všude kolem nás. Luděk Keist doplňuje, že jednou z nich může být i příručka Jak začít podnikat: „Je třeba si uvědomit, že podnikatel nezažívá nový úspěch každý den, čelí problémům, ale i těžkým výzvám na to ho nelze připravit žádnou sebeobsáhlejší knihou.

Příručku je možné si vyzvednout ve všech oblastních kancelářích Jihočeské hospodářské komory, ke stažení je na webových stránkách www.jhk.cz.

 

 

Tisková zpráva Jihočeské hospodářské komory I 24. 11. 2017

Díky projektu Režim Ukrajina se daří firmám realizovat zakázky

Jihočeské podniky přijali již na desítky zaměstnanců v rámci projektu Režim Ukrajina. Cílem tohoto projektu je umožnit českým firmám zaměstnávat středně a nízko kvalifikované ukrajinské pracovníky zrychleným režimem. Jihočeská hospodářská komora pomáhá s tímto projektem od začátku jeho spuštění. Jihočeské firmy projevili za dobu spuštění projektu o pracovníky z Ukrajiny velký zájem. Dokládají to i čísla. Od doby zahájení projektu Režim Ukrajina prošlo v rámci České republiky již přes 1300 žádostí o zaměstnání více jak 8000 uchazečů. V Jihočeském kraji projevilo o zahraniční pracovníky z Ukrajiny zájem přes 80 firem, kteří chtějí zaměstnat 1142 uchazečů. V celokrajském měřítku, kdy na jihu Čech pracuje přibližně 320 tisíc zaměstnanců, je to však zanedbatelné číslo. Poptávka firem po nových pracovnících je stále hluboce neuspokojována díky velmi nízké míře nezaměstnanosti v kraji.

„Situaci bohužel nezlepšuje fakt, že i přes urychlené řízení je stále proces schválení, a tedy i povolení k příjezdu do České republiky více jak půlroční. Je to způsobeno velkým zájmem, vysokou administrativou a nedostatečnou kapacitou velvyslanectví ve Lvově. Snahou je situaci zlepšit, nicméně v současné době je nutné konstatovat, že firma, která si dnes požádá o ukrajinského pracovníka si na něj počká minimálně do jara příštího roku,“ upozorňuje Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory.

Zkušenosti jihočeských firem i přesto podporují myšlenku projektu: „Máme na svých pracovištích již 13 pracovníků a jsme s nimi velmi spokojeni. Jejich zapojení do pracovního procesu bylo velmi rychlé. Pomohlo nám to samozřejmě doplnit volné kapacity a díky tomu je možné realizovat zakázky pro naše klienty. Uvítali bychom také pomoc s integrací těchto pracovníků, jako výuka češtiny, zajištění lékaře, vyřízení řidičského průkazu a mnohé další,“ sdělila Věra Vrchotová, ředitelka rozvoje lidských zdrojů MOTOR JIKOV Group a.s.

„Neustále monitorujeme potřeby firem a snažíme se na ně reagovat. I proto jsme se v rámci pracovní skupiny strategického plánu města České Budějovice začali letos na podzim věnovat právě systému pro integraci zahraničních pracovníků. Zmapovali jsme činnosti jednotlivých institucí a připravujeme společná řešení, jak firmám pomoci,“ uvedl Luděk Keist.

 

Jihočeská hospodářská komora v rámci projektu Režim Ukrajina nabízí:

- Přehledný manuál dostupný na stránkách www.jhk.cz (v sekci služby)

- Kontrolu všech požadovaných dokumentů

- Zaslání žádosti na všechna dotčená ministerstva

- Zaslání žádosti o zařazení společnosti do Režimu Ukrajina

S žádostmi či dotazy k Režimu Ukrajina je možné se obrátit na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: +420 387 699 312.

 

 

Soutěž Talenty pro firmy 2017

 

Neznámý úkol, věkový rozdíl, časový limit, ale třeba i fingované zranění člena týmu – s tím vším se museli vypořádat žáci v dalším ročníku technické soutěže Talenty pro firmy. Vítězem se stal tým KERN-LIEBERS CR, spol. s r.o., který tvořili tři žáci Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Písek, tři žáci Základní školy Šindlovy Dvory a zástupce firmy jako vedoucí týmu. Jihočeského kola soutěže se zúčastnilo 11 týmů, z toho tři z Dolního Bavorska.

 

Zapojené firmy soutěž oceňují. „V dnešní době, kdy se zoufale snažíme obsadit technické profese, vítáme a podporujeme každý nápad, jak motivovat mladé lidi ke studiu na podobně zaměřených školách. Navenek to vypadá možná jako hraní, ale i práce v technických profesích je trochu jako trvalá hra. Mění se požadavky, parametry, člověk na sobě trvale pracuje. A když vidíme, s jakým zápalem se soutěžilo, máme naději, že časem se situace zlepší a o budoucnost technických oborů se nemusíme tolik bát,“ zdůraznila vedoucí personálního oddělení KERN-LIEBERS CR, spol. s r.o., Dagmar Valentová.

 

Nejdůležitější pro úspěch týmu je spolupráce věkově rozdílných členů. „My jsme se s páťáky sešli dvakrát před soutěží, abychom se seznámili a naučili se spolupracovat. Vytvořili jsme dvojice, ve kterých jsme pak pracovali i v soutěži,“ prozradil jeden z klíčů k úspěchu student druhého ročníku oboru informační technologie SPŠ a VOŠ Písek Jakub Pavelka. Tým se velmi dobře vyrovnal i s fingovaným zraněním jednoho z žáků: „Trochu nás to zaskočilo, dostal to za úkol od organizátorů. Na ruku mu dali falešnou krev a několikrát nám opakoval, že asi omdlí. Nezdálo se nám to, ale museli jsme situaci stejně vyřešit,“ zdůraznil spolužák Jakuba Pavelky Pavel Štěpánek.

 

Vítězný tým postoupil do celorepublikového kola, které se bude konat v dubnu 2018 v Praze.

 

„Loňský ročník 2016 navštívili zástupci z Dolního Bavorska, které koncept soutěže zaujal na tolik, že jsme letos společně s partnerem z Dolního Bavorska Schulverband Mittelschule Hengersberg připravili soutěž, která měla přeshraniční rozměr,“ sdělil Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory, jež je spolu s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. organizátorem akce a doplnil, že letos se soutěž konala již po třetí a její moto bylo „NÁPAD-ZRUČNOST-ZÁBAVA“.  V soutěži Talenty pro firmy měly své týmy zastoupené firmy z Jihočeského kraje: Robert Bosch spol. s r. o., BRISK Tábor a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., EGE, spol. s r.o., Groz-Beckert Czech s. r. o., Jihostroj a.s., KERN-LIEBERS CR spol. s r.o., MOTOR JIKOV Group a.s. a firmy z Dolního Bavorska: Gemeinde Röhrnbach, Komax SLE GmbH & Co. KG Grafenau, Webasto.

 

Soutěž se konala pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské, primátora statutárního města České Budějovice Jiřího Svobody a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Akce byla realizována za finančního přispění statutárního města České Budějovice a z Dispozičního fondu programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.

 

 

Internet věcí pomáhá firmám zvýšit jejich konkurenceschopnost

 

Ovládání moderních zařízení na dálku prostřednictvím internetu? Dříve něco zcela nepředstavitelného, dnes realita řady domácností. Přitom se již nejedná jen o běžné denní standardy jako je regulace tepla či osvětlení, ale hovoříme o zcela novém směru. Technologie dospěly do té fáze, že jsme schopni například sledovat odběr plynu domácností. „V případě, kdy aktuální spotřeba plynu překročí stanovený limit, uživatel obdrží upozornění, aby mohl danou situaci včas vyřešit“, uvedl obchodní manažer společnosti SimpleCell Networks a.s. Tomáš Poláček, který byl jedním z řečníků workshopu, který pořádala Jihočeská hospodářská komora za účelem vzdělávání malých a středních podniků v problematice Průmyslu 4.0.

„Mezi firmami je o tato témata velký zájem. Řada z nich si uvědomuje, že je třeba držet krok s konkurencí. Sběr dat a jejich následné vyhodnocování může přinést firmě úspory, snížit zmetkovitost či urychlit firemní procesy,“ uvedla Šárka Bělohlavová, manažerka projektu Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet, jehož cílem je informovat a podporovat právě malé a střední podniky při přecházení na digitalizaci procesů v podniku.

Internet věcí je jeden ze základních prvků Průmyslu 4.0. V globální síti, kde jsme všichni připojeni přes internet, začínají být díky sběru dat připojené i věci. Signál operátorů provozující sítě pro internet věcí pokrývá dle statistik téměř celou Českou republiku. Šárka Bělohlavová sdělila, že účastníci workshopů se mohou seznámit i s aktuální situací a možnostmi, které jim trh nabízí: „Například společnost SimpleCell Networks, provozovatel sítě SIGFOX, která v současné době pokrývá až 95 procent české populace. Síť přitom lze využít mimo jiné i v případě parkovacích senzorů, odečtů vodoměrů, zabezpečování zásilek, sledování naplněnosti kontejnerů, sledování výšky vodních toků, detekce koncentrace CO2 ve školách, požární detektory, včelí úly a mnoho dalších.“

Pro propojení věcí s internetem lze využít jak drátové, tak bezdrátové řešení. Bezdrátové řešení je považováno za jednodušší variantu. Využitím bezdrátového přenosu dat a internetu mají firmy, města, ale i hotely své zařízení a prostředí kolem sebe neustále pod kontrolou. „Díky vhodnému měření a sledování potřebných veličin docílí uživatelé nejen výrazných úspor času a energií, ale nemusí se bát ani o svá zařízení, či zaměstnance“, přiblížil na workshopu Radek Gutwirth, jednatel společnosti Dorean DG, a.s., která poskytuje síť LoRa.

Díky přeshraničnímu projektu Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet, který je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020, pořádá Jihočeská hospodářská komora workshopy, s cílem informovat malé a střední podniky o možnostech, které nabízí implementace prvků Průmyslu 4.0. To však neznamená, že se do projektu nemohou zapojit i velké firmy, právě naopak, to oni jsou jedním z klíčových hráčů, jež přinášejí řadu zkušeností. Další ze série workshop proběhne 25. ledna 2018 tentokrát se zaměřením na kolaborativní robotiku.

Více o projektu se mohou zájemci dozvědět na webových stránkách projektu www.pohranicniregion.cz či přímo na Jihočeské hospodářské komoře.


 

 

Prověřte Vaše šance na získání dotace - Nenechte si ujít Veletrh dotačních příležitostí!

 

V programovém období 2014 – 2020 byly z evropského rozpočtu pro Českou republiku vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 mld. EUR. Pro čerpání těchto prostředků z EU přijala česká vláda celkem 11 operačních programů. Navštivte Veletrh dotačních příležitostí a zjistěte, jak z nich čerpat.

 

Fondy Evropské unie poskytují mnoho nástrojů finanční pomoci. Tyto fondy jsou určeny především k podpoře hospodářského růstu, zlepšování vzdělanosti obyvatel a snižování sociálních nerovností mezi jednotlivými členskými zeměmi. Hlavním záměrem České republiky je dosáhnout evropského standardu a prostřednictvím dotací přispět ke zvýšení prosperity země.

 

Řada z nás často v otázce, jak správně čerpat z EU fondů, tápe. „Předtím než o dotaci vůbec začnete uvažovat, je dobré znát určitá základní pravidla o jejich poskytování a proplácení,“ sdělila Dana Feferlová, vedoucí oddělení podpory podnikání a rozvoje lidských zdrojů Jihočeské hospodářské komory. Pokud jde o dotace, je to běh na dlouhou trať, během kterého je potřeba umět se vypořádat i s překážkami. „Problém často spočívá v tom, že zájemci o dotace neví, na koho se obrátit, a kdo by pro ně mohl být zdrojem relevantních informací,“ dodává Dana Feferlová.

 

Nicméně existuje široká škála možností, které se nabízejí. Jendou z nich je právě akce s názvem Veletrh dotačních příležitostí, kterou připravila agentura CzechInvest společně s Eurocentrem v Českých Budějovicích i spolu s partnery. „I v letošním roce budou mít zájemci o informace týkající se podpory podnikání a dotací jedinečnou příležitost setkat se v jeden čas na jednom místě s řadou partnerů, se kterými budou moci konzultovat své dotazy,“ uvedla Radka Rajnochová, ředitelka jihočeské kanceláře agentury CzechInvest.  

 

Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků. Veletrh se uskuteční 19. února 2018 od 9:00 – 14:00 v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích, Pražská tř. 2306/14, sál Svět. „Zkrátka a dobře – přijďte s jakýmkoli dotazem ohledně podpory podnikání z evropských dotací. Tento den je určený právě pro vás. Zúčastněte se zdarma a bez registrace,“ doplnila Radka Rajnochová.

 

Cílem pořadatelů je zlepšení fungování celého systému, aby poskytované peníze byly lépe a prospěšněji využity. Hlavním společným motivem je především předání zkušeností a informací, které zájemcům o dotace pomohou zjednodušit a zefektivnit čerpání z evropských fondů. Jihočeská hospodářská komora je jedním z partnerů, která sice nespravuje žádný program, ale jejím posláním je právě podpora rozvoje podnikatelského prostředí. Dana Feferlová se spolu s týmem pracovníků hospodářské komory též veletrhu zúčastní. „Podnikatelským subjektům rádi nabídneme poradenství v oblasti dotací a představíme jim možnosti účastnit se pestré škály seminářů, školení a vzdělávacích kurzů, které Jihočeská hospodářská komora pořádá,“ uvedla v závěru Dana Feferlová.

 

 

 

Reportáže představí žákům profese ve stavebnictví

Představit žákům základních škol profese ve stavebnictví a motivovat je tak k výběru studia těchto oborů je společnou snahou Jihočeské hospodářské komory, škol, firem a Jihočeského kraje. Mají tomu pomoci televizní reportáže, které jednotlivé stavební profese představí. Krátké spoty ukáží, jak v praxi dané povolání vypadá a co obnáší studium na středních odborných školách v Jihočeském kraji.

Jihočeská hospodářská komora (JHK) se spolu s řadou partnerů již několik let snaží podporovat studium technických oborů. Zvláště firmy vědí, že je nezbytné zvrátit negativní trend, kdy mladí nemají zájem o řemesla a na trhu práce odborníci chybí. Radim Liška, obchodně – technický ředitel stavební společnosti KOČÍ a.s. upozorňuje, že největším problémem je nedostatek mladých lidí, kteří by se do oboru hlásili. „I přes různé pobídky jako jsou stipendia, příspěvky na dopravu či nabídky jistoty práce, vychází každým rokem z učebních oborů méně a méně vyučených zedníků. A i z těchto několika málo jedinců skončí ve stavebnictví jen část. Ostatní totiž podlehnou lákání různých průmyslových zón či montoven a do stavebnictví se již nevrátí,“ upozorňuje na problém Radim Liška.

Akcí na podporu techniky a řemesel funguje v regionu celá řada. V posledních letech k tomu přibyla i vizuální forma, a to formou reportáží, které představují konkrétní povolání. „Projekt s názvem Profese 21. století podporuje již čtvrtým rokem Jihočeský kraj. V letošním roce natočíme a odvysíláme tři zcela nové reportáže zaměřené na povolání ve stavebnictví,“ sdělila Dana Feferlová, zástupkyně ředitele Jihočeské hospodářské komory a doplnila, že právě reálné prostředí firem a škol, kde se spoty natáčejí, přináší lepší představy pro děti i jejich rodiče.

Hana Šímová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje sdělila, že od roku 2015 se podařilo natočit již dvacet reportáží. „Snahou je tuto nabídku stále rozšiřovat, aby si mladí, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání, mohli lépe představit, co je čeká nejen na škole, ale hlavně po jejím ukončení. Oslovit se tedy snažíme žáky ze základních škol a jejich rodiče. Videa jsou však směřována i na výchovné a kariérní poradce, neboť právě ti mají často na žáky významný vliv při jejich rozhodování,“ zdůraznila Hana Šímová.

„Profese, které letos žákům přestavíme, jsou pokrývač, tesař a klempíř, dále zedník a sádrokartonář a třetí reportáží ukážeme, co obnáší práce odborníka ve stavebnictví,“ představila Veronika Vicková z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která na projektu od začátku spolupracuje a koordinuje. Reportáže vznikly díky navázání spolupráce mezi jihočeskými středními školami a odbornými učilišti, konkrétně SOŠ a SOU Český Krumlov, SOŠ a SOU Písek, VOŠ a SPŠ Volyně a místními firmami Kamlach & spol., KOČÍ a.s. a ELK s.r.o.

Série reportáží bude odvysílána regionální televizí TV Jéčko. Videa bude možné shlédnout i na sociálních sítí, webových stránkách nebo YouTube. K dispozici budou také všem zapojeným školám, které je mohou využít k propagačním účelům například při dnech otevřených dveří či dalších akcích pořádaných školou.

Projekt Profese 21. století je financován v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání 2017.

 

 

vstřícný přístup firmy a mám radost z tak velké účasti a zájmu škol. V tomto roce plánujeme jenom na Českobudějovicku ještě další čtyři workshopy pro poradce.“ Podobné akce se letos uskuteční i v ostatních okresech, kde je zájem o vzdělávání pedagogů rovněž veliký.

Komora navazuje na své již tradiční aktivity typu exkurze do firem, burzy škol, setkávání s výchovnými a kariérovými poradci, kterými se snaží reagovat na stále se zhoršující situaci v oblasti nedostatku pracovníků na trhu práce. Většina jihočeských podniků vnímá nedostatek kvalifikovaných pracovníků jako jednu z komplikací nejenom ve svém dalším rozvoji, ale i pro udržení současné úrovně výroby či služeb. Spolupráce se školami je z důvodu budoucích personálních strategií pro mnohé firmy již nutností.

Podle ředitele JHK je kvalitní kariérové poradenství a dobře fungující systém odborného vzdělávání jednou z podmínek, jak zajistit dostatek odborníků do firem: „Řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků vnímáme jako jedno z klíčových poslání hospodářské komory. Pokud se mají žáci rozhodovat o svém budoucím studiu a povolání, musí mít dostatek informací o trhu práce, a také podporu kariérových poradců. Naší snahou je podpořit školy v této oblasti celou řadou aktivit. Spolupráci se školami totiž vnímáme jako stěžejní z hlediska dlouhodobých opatření zlepšení situace na trhu práce,“ zhodnotil Luděk Keist.

„Kromě workshopů pro žáky a jejich pedagogy chceme také hledat odborníky z firemního prostředí, kteří budou ochotni podílet se na výuce ve školách. Důležité je také pomoci školám hledat nové partnery pro zajištění odborných praxí pro jejich žáky,“ doplnil Petr Rejnek, manažer projektu z Jihočeské hospodářské komory, který zároveň upozornil, že další oblastí, na kterou se komora zaměří je větší využívání kariérových nástrojů. „Proces kariérového poradenství je dle našeho názoru oblast, kde máme ještě velké rezervy. V rámci tříletého projektu chceme do škol přinést nové kariérové nástroje, které by byly účinné, ale zároveň dostupné. Jedním z takových nástrojů by mohly být on-line psychodiagnostické testy, které by mohly výchovným a kariérovým poradcům na školách zjednodušit jejich práci,“ dodává Petr Rejnek.

Workshopy se uskuteční v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, ve kterém je komora partnerem.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, který je spolufinancován Evropskou unií je systémovým projektem Jihočeského kraje a je rozdělen do tří klíčových aktivit: Podpora polytechnického vzdělávání, Pedagog 21. století a Asistenční centrum "Impuls pro kariéru a praxi".

 

 

 

 

Aktualizováno (Středa, 24 Duben 2019 08:07)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy